17 Mayıs 2016 Salı

SA2910/SD436: "izzetsiz nefs" /21.03.2006/ 455. patika


...düşüncelerin aklın bağrından salınıp gittiği zamanlar...
...bedenlerin ayak uçlarından saç hücrelerine kadar hâzza dönük durduğu anlar...
...çatık kaşlı aklın uzağında pineklemiş olan tüm heyecanlar...
...sonraya derinden derine kızaracak yüz bırakan hezeyanlar...
...paylaşılanların izzet-i nefsi nasıl yaraladığını unuttuğunda insan...
...nefsin izzetinden değil de nefsin illetinden kâm alır...
...aldığı kâmın şiddeti aklın küskün duvarlarında yankı bırakırken...
...masum hücrelerin içinde kaynayan cehennem kazanı o vakitler seslerini duyuramaz olur nefsin izzetine...
...sonranın aklın asaletine bıraktığı şeyler çok azdır...
...ve her hâz dönemi, yitik parçalarıyla nefs izzetleri bırakır...
...düşünceler aklın küskünlüğü sebebiyle izzetsizliğe sürükler nefsi...
...parça parça yok olan izzetin yerine dolan izzetsizlik bir canavar çıkarır insandan...
...doymayan bir canavar...
...utanmayan bir canavar...
...akıl, bu canavarın doğuşundan kendi bilgisini sorumlu tutar...
...zekâ, haysiyetine vurulan lekeleri asık yüzüyle karşılar...
...o ikisi nefsin izzetsizliğini asla istememişitir...
...ama şimdi olan sadece budur...
...hâzların gayr-ı hukukî zemininde fokurdayan karanlık daima derindir ve daima kendine çeker insanı...
...ve prangalar tek tek vurulur her yerine insanın...
...ar'ına, pişmanlığına, imanına...
...iblis'in ellerinde bir kuklaya dönen insan, işte o vakit hayvandan daha aşağı ve daha alçaktır...

seçkin deniz


pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı