19 Ocak 2016 Salı

SA2367/SD362: "zorbalar ve tebaa" /25.04.2006/ 472. patika


...güçsüz görünenleri ezenler...
...ezdiklerini yerenler...
...yerdiklerini küçümseyenler...
...onlara göre; kendileri dışında 'doğru bilen' yoktur...
...doğru bildikleri, ne din'in, ne de düşüncenin eseridir...
...tapındıkları hiçbir şey yoktur...
...kendi güçlerine kattıkları güç, tapınır gibi durdukları ölümlülerle işbirliğine mahkûm eder onları...
...yeni tanrılar yaratırlar...ve o tanrılara tapınır görünürler...
...tapındıklarına tapınmayanları ...evet; onları ezerler...
...uydurdukları tanrıları için tapınmak dışındaki her şey suçtur...
...ve suçlular her gün artar...
...düşünmek kendi rızaları oldukça 'mâkul'dür...
...ya değilse, diğerleri kendi krallıkları için sadece tebaadır; kullardır...
...ve o kullar izin verilen kuşları severler, tanrıları için süslenecek duvarları örerler...
...eski, nadide ölüleri barındırır içinde; ancak ve ancak o zorbaların ölüleri değerlidir...
...ve o zorbalar geldikleri yere dönecekleri güne hazırlıklı değildirler...
...güçleri yitince ilkin, tanrılarının işe yaramadığını anlarlar...
...ve sonra tebaa'nın sesini duyarlar sık sık...
...tebaa'nın içinde kelaynak kuşları gibi kalıverirler sonra...
...sevilmeyen, tüküren bakışlarla süzülen onlar, krallıklarının sona erdiğini kabullenemezler...
...kendilerinden sonra gelenlere devrettikleri krallıkları, yeni fitnelerle ezmektedir tebaa'yı...
...onlar da izlerler...
...ve sonra her an kişnemeye hazır yaşlı süt beygirleri gibi, öfkeyle iter, kakarlar yine tebaa'yı...
...yapmaya güç yetiremediklerinde ise, kendi fesat ağlarına izdüşürür, görev teyidi yaparlar...
...ama onlara göre ne yazık ki; geçen her gün ölümün elleri sıkar ruhlarını...
...kendi tanrılarının ölümlü yanı çeker onları...
...ve günbe gün güçsüzlüğün acısına katlanmaya devam ederler...
...ölecekleri gün ise tebaa bekler onları, esasa dair görevlerini yapmak ve onları toprağın kollarına çabucak itivermek için...
...tıkanmış tüm özgürlükler, buğz ile de olsa, tek o gün kışkırtır ruhunu, tebaa'nın seslendiremedikleri düşünceleri, gömme töreninde çağrılır derinlerden...
...sırf o kadar...
...dışarı çıkamaz dudak çevresinden...
...tebaa yine mâhirdir, tüm görevlerindeki gibi...
...zorba gömülür, tüm masumlar gibi...
...gizlere gömülen çakıltaşları çıkarılıp tek tek fırlatılamaz bile...
...ezilenler ezildiklerini o gün bile haykıramazlar...
...zorbanın diri ortaklarından korktukları için...
...korka korka günbe gün ölegeldikleri için...
...zorba ve tebaa hayatın kendi kabrinde ölüdürler...
...yaşıyor göründüklerinde bile öyleler...
...öyle kalacaklar...
...sırf tanrıları diri kalsın diye değil, keyfe keder fasulyeler yetiştirilsin, diye...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı