29 Aralık 2015 Salı

SA2263/SD351: "ormandan topluma; yasaların dönüşümü" /27.04.2006/ 475. patika


...'orman', derler...
...ve diyenler, ormanın nebatât ve hayvanât bendiyle ilgilendikleri gibi, ormana bağlı ve ormanın içerdiği varlıklar ile o varlıklar arasındaki bir yığın vak'a arasında müteşabih şeyler yaparak sosyolojik analizler yaparlar...
...bir nevi orman hayatı ile insan hayatı arasındaki benzerlikler tespit edilir ve 'orman yasaları' na aykırı yahut paralel kanunlar insanlar için düzenlenir...
...orman, bu babda kendi canlılarını içerdiği için, toplumlar da birer orman olarak algılanabilmekte ve bu algılamaya binâen yeni analizler ve sentezler yapılabilmektedir...
...ilginç değil mi?..
...insanın kökenine dair çıkarsamalar da hayvanların biyolojik yapısı incelenerek yapılmaktadır...
...pozitivizmin temel tanrısı olan insan, işte bu paradoksa mahkumdur; anlaşılabilmek için, bir topluluk olarak yaşayabilmek için, hayvanlarla ilişkilenen ve onların biyolojik yapısı ile kendisi arasındaki ilişkileri temel alarak teoriler üretmeli ve bu teorilerle yeni ve farklı sonuçlara ulaşmalıdır...
...ve ulaşılan her sonuç, aynı zamanda, yine hayvanlarla ilişkilenecek olan diğer sonuçlardan beslenmelidir...
...yani insan, kendisini hayvanları baz alarak bilmeyi/tanımayı mümkün hâle getirir ve kendisi ile diğerleri arasındaki ilişkilerin düzenini hayvanlara bakarak sağlayabilir...
...sorunları da aynı yöntemle çözebilir...
...kuşkusuz bu eleştirinin dayandığı temel ilkeler, hayvanlar ile insanlar arasındaki benzerlikleri hedef almıyor...
...geçmiş zaman düşünürleri, bazen hayvanlar kategorisinde sınıflandırdıkları insanı hayvandan ayırmak için de orman ve yaşayanları üzerinde uzun ve derin düşünce zamanları yaşamışlardı...
...insanların karakteristik özelliklerini hayvanlarla ilişkilendiren sosyologlar, belki de, insanlara hakaret etmeyi hedeflemiyorlardı ama...
...insanı hayvanlarla algılamaya çalıştıkları için bu niyetleriyle baştan hakaret ettiklerinin  farkında değillerdi...
...sonuçta; ormanın ve orman varlıklarının insanların temel ihtiyaç maddelerinin temininde gerekli oldukları kadar, söz edilen alanlarda da gerekli olduklarını unutmamalıyız...
...insanı bu yolla tanımak ve sonuçlar elde ederek bunları insanlara uygulamak, belki insanı hayvandan daha aşağı raddelere getirmişse de, insan sadece orman yasalarına uysaydı bu kadar vahşi olamayacaktı...
...yani yapılan çıkarsamaların tümü aslında 'beş para' etmez değerdedirler...
...çünkü; çıkış noktası hayvan olan sonuçlar, çıkış noktası insan olan sonuçlar gibidir...
...insan, hayvanı tanrı edindiği kadar, kendisini de tanrı edindiği içindir ki çuvallar...
...bu arada tıbbın yararlandığı hayvanların insan için sadece fikir verdiği söylense de, bu konu tamamen ayrı bir konudur...
...orman yasalarının insan yasalarına dönüşmesiyle ilgisi yoktur...
...ve sosyolojik çıkarımların da bu gözle görülmesi mümkün değildir...
...zira insan, en az hayvanlar kadar özgür olmayı isteyebilir...
...ama en az hayvanlar kadar 'damar sayısı'na sahip olmayı isteyemez...
...ormanlara iyi bakılması gerektiği bu kadar açıkken, sizce, insan ormana neden hâlâ yeteri kadar önem vermez?...
...söyler misiniz?...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı