3 Aralık 2015 Perşembe

SA2132/ Sonsuz Ark-YD-21: AB-Türkiye Zirvesi, 29 Kasım 2015 Sonuç Bildirgesi

AB DEVLET/HÜKÜMET BAŞKANLARININ TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELERİ
AB – TÜRKİYE RAPORU

29/11/2015
 1. Bugün Brüksel’de Avrupa Birliği Liderleri Türk Meslektaşlarıyla bir araya geldi. Türkiye 1999 yılında aday oldu ve 2005’ten bu yana katılım için müzakerelerini sürdürüyor.
 2. Türkiye ve AB, öncelikle ortak zorlukların üstesinden gelmenin önemini tartıştı. 15 Ekim’de alınan Avrupa Birliği Kararlarını doğrultusunda, katılım sürecinin hızlandırılması konusunda görüş birliğine vardılar. Ortak bir geleceği hazırlamak için mevcut başlıkları ve dayanışmayı ve kabul edilen sonuç odaklı faaliyetleri daha öteye taşımaya karar verdiler. Antalya’daki G20 Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nin yanı sıra, 2249 BMGK kararı hatırlatılarak, Türkiye ve AB teröre karşı mücadelenin önceliği konusunda görüş birliğine vardılar. 
 3. Bu amaçla, henüz gerçekleştirilemediği halde Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerini en üst düzeye çıkartacak potansiyelin keşfedilmesi için yapılandırılmış ve daha düzenli üst düzey bir diyalogun gerekliliği konusunda mutabakata varıldı. Düzenli olarak devam eden Zirveler, Türkiye – AB ilişkilerinin gelişimini değerlendirmek ve uluslar arası konuları tartışmak için gerekli zemini sağlayacak. Özellikle terörün tüm biçim ve tezahürlerinin artan tehdidi göz önünde bulundurularak, arka planında ciddi güvenlik sorunlarının olduğu terörle mücadeleyi de içerisine alan, yabancılar ve güvenlik politikalarına dair tartışmaların ve işbirliğinin düzenli olarak sürdürülmesi ve arttırılması gerekmektedir. Bu çerçevede, her iki taraf da, ilgili üst düzey bakan, temsilci ve üyelerinin düzenli olarak siyasi diyalog toplantılarının yapılması konusunda uzlaştı. Bunlar, normal Birlik Üyeliği Müzakereleri'ne ek olarak sürdürülecektir. Kilit tematik konular yüksek düzeyde diyaloglarla sürdürülecektir. 
 4. Her iki taraf da, 14 Aralık 2015’te gerçekleştirilecek olan Hükümet Başkanları Toplantısında açılacak olan 17. Müzakere Başlığı konusunda memnun. Dahası, Avrupa Birliği Komisyonunun taahhüdü doğrultusunda, üye devletlerin önyargılarından bağımsız olarak, 2016’nın ilk çeyreğine kadar yeni müzakere başlıklarının açılması hazırlıklarının başlaması gerektiği not edildi. 
 5. AB, Türkiye’nin tüm üye ülkeleri bağlayan ve kısaca Vis-a-Vis olarak ifade edilen Vize Yol Haritası Kriterleri'ni yerine getirmek için çalışmaların hızlandırılacağını taahhüt etmesinden dolayı memnun kaldı. Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin vize serbestliği yol haritasıyla ilgili uygulamalarını konu alan ikinci ilerleme raporunu 2016 Mart ayı başlarında açılayacak. Her iki taraf da, Haziran 2016’da AB- Türkiye Yeniden Kabul Anlaşması'nın tamamen uygulanabilir halde Komisyon’a sunulmasının ardından 2016 sonbaharında açıklanacak üçüncü İlerleme Raporu'nda vize serbestleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi’nde 2016 Ekim’inde vizelerin kaldırılması konusunda anlaştı.
 6. AB, Türkiye’ye acil ve sürekli insanı yardım sağlayacak. Aynı zamanda mali desteğini önemli ölçüde genişletecek. Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye’de bir Mülteci Tesisi kurarak,     Suriyelilere geçici koruma ve ev sahipliği yapacak olan Türkiye’ye, verimli ve tamamlayıcı desteğin koordinasyonunu sağlamak ve eylemleri düzenli bir şekilde sürdürmek için finansman sağlayacak. AB başlangıç için 3 milyar EURO ek kaynak taahhüt etti. Bu finansman ihtiyaç ve gelişmelere bağlı olarak gözden geçirilecek. Eğer Türkiye 2,2 milyondan fazla Suriyeliye evsahipliği yapmış ve 8 milyar ABD doları harcamış ise, AB, Türkiye – AB işbirliği çerçevesinde yük paylaşımının öneminin altını böylelikle çizmiş oldu. Bu bağlamda, Üye Ülkelerin katkısının ve mevcut AB yerleşim şemasının ve programlarının altını çizdiler.
 7. Türkiye ve AB, 15 Eylül 2015’te görüş birliğine varılarak ilan edilen Ortak Eylem Planı’nı etkinleştirerek Suriye’deki şartların sebep olduğu krize işaret ederek geçici koruma altında olan ve göçleri yönetilen Suriyelilere destek vermek konusunda işbirliğinin arttırılmasına karar verdiler. Düzensiz göçlerin girişinden kaynaklanan belirgin sonuç sağlanmalı. AB ve Türkiye, göçmen akımını düzene koymak ve düzensiz göçü durdurmaya destek sağlayacak olan Ortak Eylem Planı’nı uygulamaya koymak için anlaştılar. Sonuç olarak,  her iki taraf da, birlikte alınan kararlar ve acil uygulamalarla uluslar arası yardıma ihtiyacı olmayan ve Türkiye ve AB’ye girişlerinin engellenmesi gereken göçmenlerle ilgili yürütülen işbirliğini arttırarak belirlenmiş geri kabul hükümlerini uygulamaya koyup, uluslar arası desteğe ihtiyacı olmayan bu göçmenlerin acilen kendi ülkelerine dönmelerini istemektedir. Aynı şekilde, Türkiye’nin geçici koruma altındaki Suriyelilerin sosyo-ekonomik şartlarının daha fazla geliştirilmesi için hemen önlemler almak niyetinde olması memnuniyetle karşılandı. Her iki taraf, network kaçakçılık suç şebekelerine kararlı ve hızlı bir şekilde mücadele edeceklerine dair ortak kararlarının altını çizdi.
 8. Avrupa Birliği’nin 2014 Aralık ayında görüşülen Genişleme Görüşmeleri'nin sonuçlarında belirtildiği üzere, Türkiye ve AB, ekonomik ilişkilerin ve iş çevrelerinin bir araya getirilmesine katkı sağlayacak Üst Düzey Ekonomik İlişkiler Mekanizması’nın daha ileri düzeye taşınması için birlikte çalışmaktadır. Çalışmaların 2016’nın ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi konusunda anlaştılar.
 9. Ankara’da 16 Mart 2015’te Üst Düzey Enerji Diyaloğu'nun ve Stratejik Enerji Şirketi'nin kurumsallaşmasını memnuniyetle karşıladılar. Küresel ve bölgesel düzeyde enerji işbirliği konusunda düzenli bilgi alış verişi her iki tarafa da katkı sağlamakta. Bu tür ikinci bir toplantının 2016’nın ilk çeyreğinde yapılmasını kararlaştırdılar.
 10. Gümrük Birliği ile ilgili iyileştirme çalışmalarının geliştirilmesi konusunda not aldılar. Karşılıklı olarak bu hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 2016’ın sonlarında resmi görüşmeler başlayabilir.
 11. Görüşmelerde alınan kararlar karşılıklı olarak öncelenmeli ve takip edilmeli. Türkiye ve AB, dinç bir motivasyonla somut sonuçların sağlanması için, bir sonraki heyecan verici gelişmeler konusunda ilerlemekte kararlı olduklarını açıkladılar.


Seçkin Deniz, 03.12.2015, Sonsuz Ark ,Yayın Dünyası'ndan, Basın Açıklaması

Seçkin Deniz Twitter Akışı