10 Ağustos 2015 Pazartesi

SA1634/TG142: Kriz Taciri Almanya: 100 Milyar Euro Kâr

Almanya Yunanistan'daki Krizden 100 Milyar Euro Kazandı

Germany gained 100 bn euros from Greece crisis: study

Yeni yapılan bir çalışmaya göre Almanya, Yunanistan’daki krizden 100 milyar Euro (109 milyar $) kazandı. 

Çalışmaya göre, kriz sırasında yatırımcılar kendilerine güvenli bölge [Flight to Safety (FTS) Çev: Güvenilir, kalitesi yüksek ve akışkanlığı fazla malvarlıklarına yönelme]  arayışına girerken, Alman hükümeti borç aldığı fonlara yönelik faiz oranlarındaki düşüş sayesinde elde ettiği tasarruflarla bu parayı kazanmıştır.   

Özel ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Leibniz Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yapılan çalışmada “Yapılan tasarrufların, Yunanistan’ın toplam borcu üzerinden temerrüde düşmesine rağmen, kriz maliyetinden daha fazla olduğu” belirtilerek “Almanya’nın belirgin bir şekilde Yunanistan krizinden kazançlı çıktığı” ifade ediliyor.

Çalışmada: “Yatırımcılar, ekonomik kargaşa ile karşı karşıya kaldıkları zaman tipik olarak paraları için güvenilir bir sığınak arayışına girerler ve ihracat şampiyonu Almanya, borç krizi sırasında orantısız bir şekilde bu durumdan faydalanmıştır” tespiti yer alıyor.

“Son yıllarda mali piyasalar ne zaman Yunanistan’a yönelik olumsuz haberlerle karşılaşsalar, Alman hükümeti tahvillerine yönelik faiz oranlarında düşme görülmektedir.”  

Avro bölgesinin efektif veznedarı Almanya, uluslararası kreditörlerden gelecek yeni yardımlar karşılığında Yunanistan’dan mali disiplin ve sert ekonomik reformlar istemektedir.  

Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, kendi hükümetinin denk bütçesine dikkat çekerek Yunanistan borçlarının nominal değerinde gerçekleşecek bir azaltmaya karşı çıkmıştır.  

Diğer yandan enstitü tarafından yapılan çalışmada, bu denk bütçenin büyük ölçüde, Yunanistan’daki borç krizi esnasında Almanya’nın faizlerden elde ettiği tasarruf sayesinde gerçekleştiği belirtilmektedir.  

Merkezi doğudaki Halle şehrinde olan Enstitü, Almanya’nın 2010’dan beri elde ettiği ve miktarının 100 milyar Euro olduğu tahmin edilen tasarrufların, GSYİH’nin %3’üne tekabül ettiğini ifade etmektedir. 

Durumdan ABD, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerin de faydalandığı ancak Almanya ile karşılaştırıldığında bu faydanın “oldukça küçük ölçekte” olduğu belirtilmektedir. 

Enstitü tarafından ifade edildiğine göre; Yunanistan’a yönelik uluslararası kurtarma paketinde, şu an tartışılmakta olan yeni kredi paketi de dâhil olmak üzere, Almanya’nın payı 90 milyar Euro civarında olacak. 

“Yunanistan geriye bir cent dahi ödemese bile Alman devlet hazinesi krizden mali anlamda kazançlı çıkacaktır.”

10 Ağustos 2015 / AFP


Tamer Güner, 10.08.2015, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri, Makalenin orijnali:
http://www.france24.com/en/20150810-germany-gained-100-bn-euros-greece-crisis-study?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=twitter&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_aef&aef_campaign_date=2015-08-10&dlvrit=66745

Seçkin Deniz Twitter Akışı