19 Mart 2015 Perşembe

SA1223/SD231: "bir çocuk, bir yetişkinken incittiğinde ebeveynini..."/06.07.2006/ 515. patika

...insan bir emektir...
...bir emek ürünüdür en çok...
...o doğmadan önceden başlar her şey...
...ölüme dek giden yolda emekten gayri hiçbir şey yoktur insanda...
...ölümden sonra da var olan her şey emektir...
...ancak...
...ancak insan en çok emeğe hakaret eder...
...en çok emeği küçümser aşağılık kişiliğiyle...
...yeri-göğü inletir kendi bencilliğinde...
...uykusuzlukla derinleşen eski/naftalinli geceler hatırlatır insana çocuk günleri...
...anne-babanın verdiği emek titretir yürekleri, sindiği yerde...
...bir çocuk bir yetişkinken incittiğinde ebeveynini...
...toprak uğuldar, gök sarsılır; darmadağın olur yerin-göğün yüzü...
...insan bir emektir, insan görmese de...
...nasıl incitir evlad ebeveynini?...
...nasıl azarlar onu o bir çocukmuş gibi?...
...nasıl "bunamış!" der, utanmaksızın?...
...ve nasıl titremez dağlar bu hayâsızlığa?...
...bu hayâsızlık varken...
...bir baba... gömülür çökük omuzlarıyla hüznün karanlık sularına...
...göz bebekleri kapanır gözkapaklarıyla...
...az gören gözleri, az duyan kulakları, tamamen takma dişleri...
...o, çenesinde artakalmış kılları sorar çevresine, tertemiz görünmek için...
...başkasına muhtaç olmuşluğun kahrına sezdirmeden çıkar, alır kendini...
...ister, mahçup yüzüyle...
..."üzülmesin, evladım!" der; "incinmesin, mutlu olsun"...
...oysa evlad...
...emek nankörü edepsizken hiçbir şey onun umrunda değildir...
...işte o vakit haykırır gök...
...ve Allah, her şeyi görür...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları


Seçkin Deniz Twitter Akışı