13 Ağustos 2014 Çarşamba

SA833/SD162: "iblis ve katolik papa" /20.09.2006/ 549. patika

Michelangelo'nun Cehennem tasviri; Son Hüküm/ Sistine Şapeli/Vatikan

...binlerce yıl geçse de, insanlardan çoğu, iblis'e kulak verip münkir olacak, bilfiil farklı atmosferlerde ve formlarda iblis'e kulluk edeceklerdir...
...hem de, iblis karşıtı olduklarını iddia ederek...
...yerkürede bulunan milyarlarca insan, ilginç 'din kalıpları' içinde, evrensel ve kesin olan gerçeğin dışında, sanal bir gerçekler kuşatmasıyla aldatılmaktadır...
...açık ifadeyle; müslüman olsun veya olmasınlar, insanlar, din adına bildikleri/ezberledikleri çok şeyin, aslında dinle ilgisi olmadığının farkında bile değiller...
...bu şaşırtıcı bir hâl değil; bilâkis iblis'e yoldaşlık edenlerin, inceden inceye planladıkları ve ısrarla/sabırla uygulayageldikleri bir programın süregelen sonuçlarıdır...
...ayrıca bu program, iblis'e endeksli olarak sürekli güncellenmektedir...
...kaos iblis'in en sevdiği şeydir...
...doğal olarak, bugün dünyaya egemen olan katolik kültür, kaos üretmek adına, kaos karşıtı olan, reel olarak kendisinde mevcut olan eşdeğer herhangi bir teknolojiye ve silaha sahip olmayan islâm'a karşı, yüzlerce yıldır derinlerden sürdürdüğü yok etme mücadelesini görünür yüzeye çıkarmış, doğrudan ve açıkça saldırmaya başlamıştır...
...ya yoksa, kaos neden olsun ki?...
...katolik mâzî, kan ve vahşetle, sömürü öyküleriyle doluyken, katolik din diktatörlerinin dünyaya huzur vaadetmeleri bir çelişkidir...
...ortodoks ve protestan kanları üzerine binâ edilmiş bir katolik avrupa ve dünya hâkimiyeti için çok fazla kanıt aramaya gerek yok; bilim ve soykırım tarihi apaçık ortadadır...
...vatikan merkezli entrikaların hangi ülkelerde neleri değiştirdiğini, hangi fitneleri/çatışmaları ortaya çıkardığını saklamak, artık imkânsızdır...
...ancak ve sadece baskın katolik güçten korkanlar gerçekleri saklayabilir veya söylemekten çekinebilirler...
...bilim, rasyonel çizgisiyle insanlığı ortaçağ karanlığından kurtarırken, katolik kilise'nin entikalarını durduramamıştır...
...ve 21.yüzyılın başlangıcında papa, yine orta çağdaki gücüne ulaştığına kanaat getirerek, içindeki kini açıkça telaffuz etmekten çekinmemektedir...
...şaşırtıcı olan bir şey yok...
...fitne iblis içindir...
...ve iblis, Allah dışında sığınak arayan herkesi kullanır...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları


Seçkin Deniz Twitter Akışı