18 Mayıs 2014 Pazar

SA683/SD127: "dokuz boğum ve korkaklık" /27.10.2006/ 565. patika

...insanın boğazındaki dokuz boğumdan bahsederler...
...söz'ün boğazdan çıkarken takılacağı 'dokuz süzgeç' demektir bu...
...boğum işinin aslı ve astarı, zihinsel işletim sistemi ile irâde arasındaki muhabbetin düzeyidir...
...o düzeydeki niteliktir...
...zihnin her işlediğini derlediğini düşünürseniz, işlenenin derlenmeden önce, derlenme aşamasında, boğazdan çıkan sese dönüşmesi/dönüşmemesi eyleminde irâde'nin yüklendiği en önemli sorumluluktur...
...sabırla da dolaysız/doğrudan ilgilidir...
...fakat biraz tecrübe, biraz da uyanıklık gerektirir...
...her insan boğazındaki dokuz boğumu fark etmek durumunda değildir...
...lâkin; umumiyetle orta yaşa tekâbül eden bir emekler zinciri bileşimi olan yaş, insanın dokuz boğumun çoğunu kullanmayı öğrendiği yaştır...
...zayıflık sayılan boğumsuzluk/boğumların farkında olmama hâli, insanların çoğunda sık rastlanan bir hâl olmakla birlikte...
...ağır bedel korkusu, insana boğumları kullanarak sesi kontrol etmeyi değil, tamamen boğazdan çıkarmamayı öğretir...
...bu durum boğumların kullanıldığını gösterse de, aslında korkaklığın daniskasıdır ve boğumlarla ilgisi asla yoktur...
...kadınlara atılan bir iftira var; onların boğazlarında boğum yoktur, diye...
...bu iftira'nın oluşum nedenlerini irdelerken, müfterîlerin yanılma sebeplerini görebilirsiniz...
...kadınların çoğunluğu söz edilen kontrol sistematiğini pek kullanmazlar...
...bu da, onlarda boğum bulunmadığı yanılgısına götürür, insanları...
...oysa onlarda da var boğumlar...
...sayıları aynı olmasa bile...
...kullanım sıklıkları çok uzun aralıklı olduğu için, erkekler haklı olarak onlarda boğumları 'yok' sanarlar...
...bu da iftiranın oluşumu için bir gerekçedir...
...buna karşılık, kadınların erkeklerle paylaşmadığı her şey -dedikodu demeyiniz- kadınlarda boğum denen şeyin var olduğunu en açık kanıtıdır...
...belki de korkunun değişmiş hâlidir bu da...
...ve bizi 'boğum var', diye yanıltıyor da olabilir...
...her neyse, vakıâ her nefis ölümü tadacaktır; hesabını verecektir...
...boğumların ne işe yaradığı, bu hesapla görülecektir...


seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı