11 Aralık 2013 Çarşamba

SA495/SD82: "dindarlık kılıcı" /11.05.2007/ 590. patika

...dindarlık, sonradan üretilen bir kavram...
...değil mi?...
...bilhassa insanları tasnif etmek ve bölerek kışkırtmak için...
...dindar, kendi dininin gereklerini yerine getiren kişi midir?...
...mesela bir ateist, dindar -bilhassa sofu, aşırı dindar- olamaz mı?...
...kendi inanç sisteminin gereklerini harfiyyen yerine getirirken, büründüğü kılık dindarlık değil midir?...
...ateist dindar değildir, olamaz derseniz, bir dine mensup olmak da dindarlık olamaz, derler...
...dinin vecibelerini yerine getirenle getirmeyen arasındaki eylemsel fark, irâdî ve zihnî durumlarla ilişkilendirilirken, tasnifçi imkânsızı deneyecektir, kendince...
...dindarı sınıflandıramayacaktır; tesbit yapamayacağı için...
...vecibelerle meşgul olana da "dindar", diyemeyecek, meşgul olmayana da...
...kendi dininin gereklerini yerine getirmek veya getirmemek kişinin kendisiyle ilgili özel bir durumdur ve bu durum kişinin hiç kimsenin bilemeyeceği iç dünyasının içinde olan bir gerçekliği anlatır...
...dindarlık, kavramsal olarak varsa, bu, dindar olmamayı da gerektirecek durumların var olduğunu da kabul etmek demektir...
...biri, kendisini dindar kabul ediyorsa, başka birilerini dindar olmamakla suçluyor ve iftira atıyor; başkalarını kışkırtıyor ve aşağılıyor demektir...
...bir dindar varsa, bir de dindar olmayan olmak zorundadır...
...bu ayrımdır ve islâm'a aykııdır...
...dine ait tüm kavramsal yapıları, ancak yeni ve amaçlı kavramlar üreterek yıpratabilirsiniz...
...dine ait kavramları, dini hassâsiyetleri olan insanlar üzerine tasnif edici niyetlerle yüklemek, onlara "dindar", diyerek, dindar olmayanları açığa çıkarmak, insanları ayırmaktır...
...zaten ayırmadan insanları kışkırtmak da mümkün olamaz...
...sırf bu yüzden dindarlık mâsum bir şey değildir...
...birine "dindar", derken, dikkat ediniz; ona hakaret etmiş olabilirsiniz...
...islâm, "herkesin dini, kendinedir!", der....
...insanları, dindar veya dindar değil, diye ayırmaz...seçkin deniz


pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı