13 Kasım 2013 Çarşamba

SA474/SD77: "kaçışsız süreç" /30.05.2007/ 593. patika...düşüncelerin o ser'de durmayan genlerinde ne varsa, onların tümü, insan için alışılmış olan şeyleri daimî kılmayı gerektirecek figürlerle zorlanır...
...hiçbir şeyin aynı kalmayacağını bilen bir göz bile, alışılmış gündeliklerin sürmesini ister, ya...
...gerisi boş...
...insan, bedeninin doğayla ve zamanla girdiği senli benli ilişkilerine söz geçiremeyeceğini biliyor; ama kendine dair şeylerin, çok fazla ve hızla değişmesini istemiyor...
...ruhundaki aynılıkların değişmesine hazırlıklı olsa bile, bedenindeki aynılıkların değişmesine alışamıyor, alışmak istemiyor; daha fazla şeyin, eskidiği için eksileceğinin farkında...
...ergenliğe geçişte yaşadıklarıyla, gençlikten yaşlılığa dönen zamanda olanlara, asla hazır olamıyor...
...ancak; çaresizliğin boynuna bindirdiği yük, ona sorunun alışmakla ilgisi olmadığını, yavaş yavaş kabul ettiriyor...
...insan hızla geleceğine ilerliyor, kendisine süreli olarak verilenlerle sınanarak...
...kaçışsız bir süreç bu...
...eli, her şeyi mahkûm...
...insandaki ruhsal değişimlerin bedenle alakalı olmadığını düşünmek bile abes...
...tırnağı acıyan birinin düşüncelerinin, bu acıdan bağımsız olamayacağı besbelli...
...insan, hayatı boyunca, bedenindeki değişikliklerle, bu değişikliklerin kendisine düşündürdükleriyle ve bedeninin istekleriyle dürtülüyor olabilir mi, acaba?...
...nefsin, zihni sık sık dürtüğü biliniyor...
...ya beden?...
...bedenin dürtüleriyle nefsin dürtüleri aynı mıdır?...
...aynı görünüyor olmasına aldanmamalı...
...beden masumdur...
...zira; yemek ihtiyaçsa, beden yemekten sonra bir şey istemez; fakat lezzetli tatlara tamahkâr olan nefs, beden doymuş olsa bile, istemeye devam eder...
...ikisi, ancak bu kadar aynıdır...
...bedenin aymazlıkları yoktur; bedenin dürtüleri de dürtü değildir; ihtiyaçtır kendince... kışkırtmaz...
...ve düşüncelerin en derin yerinde, bedene dair sıkıntıların kaldığı süre saniyelerle ölçülüdür; nefsinki gibi ömür süresince kesintileri az değildir...
...lâkin; her şeye rağmen insan, kendisinde alışıldık bulduğu her şeyin diğer günlere taşınmasını isteyecek kadar durağandır...
...bu şeylerin kötü ya da iyi olmasına lüzum yok...
...onlar her ne iseler, onların varlıklarına uygun sistemleri kurmuştur, insan...
...geçip giden ömrün sırtına yüklenen hastalıklar, sırf bedende değildirler işte...
...düşüncelerin genlerinde var olanlar da onlarla beraberdir...


seçkin deniz


pürüzsüz patikalar


Seçkin Deniz Twitter Akışı