3 Kasım 2013 Pazar

SA466/SD74: "boşluk sızlanmaları" /04.06.2007/ 594. patika


...hayat yokuşunu tırmanıp, kendi özgül tepelerine ne zaman vardıklarını fark edemeyenlerin -birden bire girdikleri iniş yolunda- dillerinden fırlayan, ilk anda herkesin hemfikir olup 'kafa sallayacağı 'eylemsizlik ön koşulu olabilecek birçok cümle vardır...
...meselâ, "hayat boş, ne yapsan nâfile!" girizgâhlı cümleleri sarf edenler, bunu duyan yeni yetmelerin ilerideki hayatlarına dair eylemlerin tümünün dibine kibrit suyu döküyorlar...
...onların kulaklarına binen bu mânâsız yük, sıkıştıkları ve ümitlerini yitirdikleri vakitlerde, dillerinden fırlayıp diğer yeni yetmelerin kulaklarına biniyor...
...beceriksizliklerin, yokuş aşağı inenlerin dillerinde sızlanmaya dönüştüğü bu durumda gözlenen düpedüz zavallılıktır...
...yani; "ben beceriksiz değilim, her şey boş ve anlamsız olduğu için başarısız oldum"...
..."yaptıklarım hedeflerime ulaşmamda hiçbir işe yaramadı; o hâlde onların tümü nâfile ve hayattaki her şey boş", diyen yetişkin, beceriksiz olduğunu ilân ederken, suçu hayattaki şeylerin boşluğuna atıveriyor...
...başarılı olanların, hayatla alakalı sızlanmalar içinde olması mümkün değildir...
...hele "her şey boş", demek akıllarına bile gelmez....
...zira bilirler ki; boş hiçbir zerre yoktur ve hiçbir hareket anlamsız değildir...
...beceriksizlerin 'boşluk sızlanmaları'nın kökeninde neler var?...
...bir nevi tasavvuf müsveddesi bazı tekke zihniyetinden diğer meraklılara, sünepelere sirâyet eden bu sapkın düşüncenin temeli nedir?...
...evreni ve içindeki her türlü varlığı ve bu her türlü varlıktaki mevcudiyeti, devinimi boş ve anlamsız saymak, ne demeye geliyor acaba?...
...belli ki; iblis'e kadar uzanan bir geçmişi var bu sızlanmanın...
...yaratılan her şey boşsa, onu yaratan sorgulanıyordur...
...'boş şeyleri yaratmak ve insanı o boş şeylerle meşgul etmek' gibi bir edepsizce suçlama var...
...gerçi; insan bu edepsizliği sıkça yapmaktadır; kendisini yaratana karşı bir sürü hadsizlikle meşgul olmaktadır, ama...
...herkes her şeyi aklı başındayken yapmıyor...
...bu 'boşluk sızlanması', ne yaptığının farkında olmayanların, yine farkında olmadan âsi olmaları demektir...
..."uyumayın, ağzınızdan çıkan laf, sizi küfre götürür, ha!"...
...demek lâzım geliyor...
...yani; boş bir beyne sahip olduğunuzu ilan edip, hayattaki her şeye boş diyenlerden olmayın...
...onlar sizi sapkınlaştırmak için sızlanıyorlar yanınızda...
...sırf diğerleri de duysun, diye...
...ne yaptıklarının farkındalar...
...ancak siz değilseniz, lafım size...
...lafın muhabbete dönen yeri, bu hususta en tehlikeli yerdir...
...sakın ha; "her şey boş!", demeyin!...
...zira; bu, hiçliği temsil eden bir zihniyetin insandaki sorumlulukların tümünü reddetmesidir...
...iyiliklerin kötülüklerden ayrıldığı yerlerin belirsizleştirilmesidir...
...susamış birine su vermekteki yüceliğin, mânâsızlık düzeyine indirilmesidir...
...ferdî ve ictimâî tüm iyilik ve kötülük eksenli düşüncelerle davranışların birbiriyle karıştırılmasıdır...
...açıkçası; "hayat boş, her şey mânâsız", demek, her şeyin dibine, onu kurutacak kibrit suyu dökmekten başka bir şey değildir...
...ve bu cümle, çıktığı ağzı ve zihni kurutmaya başlar, her şeyden önce...
...insanı derin bir zillete mahkûm eder...
...doğu mistizmi ve tasavvuf elçekişliği bunu emretmez görünse de, asıl emirleri görüldüğü gibi derunîdir...
...Allah'ın emir ve yasaklarından başka her şeye hizmet eden bir zehrin, neye faydası olabilir ki?...
...hem bu fikir/zehir dahi boş değildir ve boş olmadığı bu kadar emek ile bellidir...
...boş bir şeylerin var olduğunu vurgulamak da boşsa, bunu yapmak için lâzım olan emeğe ne hacet vardır?...


seçkin deniz


Seçkin Deniz Twitter Akışı