13 Ekim 2013 Pazar

SA443/SD68: "insanı okuma sanatı" /02.07.2007/ 597. patika


...bir insan düşünün; hayatı boyunca edindikleriyle karşınızda...
...hangi derelerden derledikleri, hangi dağlardan aşırdıkları, hangi süzgeçlerden geçirdikleri ve hangi damarlardan beslendikleri, sizce meçhul...
...herhangi bir mekânda ve zamanda, tam karşınızda duruyor...
...onu hakkınız değilse bile, sessizce sorgulayın...
...onun size açılan penceresi, sözleri ve gözlerindedir...
...kanaatleri ve o 'hâl'deki mevcudiyetiyle...
...sorgularınızın sizden kaynaklanan derinliklerine takılmadan, sırf onun size verdikleriyle ilerleyin...
...onun iblis'le girdiği dalaşları bilemezsiniz...
...onun insanlarla sürdürdüğü kavgaları da...
...ölüme veya hayata nasıl hizmet ettiğini de...
...ama, onun size nasıl baktığını bilirsiniz...
...onun dudaklarından süzülen sözcüklerine yüklediği her şeyi, apaçık fark edebilirsiniz...
...onu kolayca tanıyabilirsiniz...
...onun düşüncelerinin gidip diğer nesnelerle kaynaşıp durduğu yerleri gördüğünüzde, sözcüklere ve bakışlara sinen kişilik izlerini...
...zekâyı, aklı ve bilhassa nefsi, pınara su içmeye gelmiş ceylan berraklığı ile size apaçık hâlde görürsünüz...
...ayan beyân olan kişiliğinde, kibrin yahut ezikliğin, dimâğına dâhil olan bilginin yahut cehâletin, korkunun yahut cesâretin, ayyuka çıkmış günahların yahut saklı sevapların, riyâkârlığın yahut içtenliğin ve daha birçok şeyin sabit izlerine rastlarsınız...
...rastladıklarınız, sizi şaşırtmasın...
...kişi atalarından gördükleriyle bezer, her yerini...
...aklının bulup getirdikleri, çok sonradır...
...o vakte kadar bedenine sirâyet eden hastalıkları, zihnine musallat olan yâveleri ve nefsine mâlum olan hisleri, ne o ne de başkası kendiliğinden alıp gelmiş değildir...
...ona birçok şey yüklenmiştir ve o, kendisine yüklenenleri sorgu/suâlle süzüp def etmeyi, ancak çok sonra bir sürü darbeden sonra akledebilir...
...insandaki hüznün, üstünde taşıdığı gereksiz yüklerden ve bile bile, ama elinde olmadan yüklendiği günahlardan geldiğini unutmayın...
...günahı severek işleyenin yüzünde hüzün olmaz...
...siz onda ancak korkuyu fark edersiniz...
...ama o, bunu bir sürü perdeyle saklar...
...maharetiniz onun perdelerini mânâsız kılabilir, belki...
...gücünüz kendinize yeterse...
...insanı en çok bilerek yaptıkları sürükler, hayatta...
...iyiye ya da kötüye...
...atalarından alıp getirdiklerini -ister, istemez- taşıyacaktır yeni nesillere; ama aklı, tüm süzgeçleri kullanmasına fırsat verirse, cehâletin ellerini sımsıkı bağlayacaktır muhakkak...
...zor olsa da işi...
...karşınızda o; apaçık...
...okuyun işte...
...kendinizi ihmal etmeden...

seçkin deniz


pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı