16 Eylül 2013 Pazartesi

SA411/KY1-CÇ53: Saffet; Onbirinci Olarak Çalınan Sözcüğüm

‘Şey’in, kendisi olarak günlere varmasını, günleri aşmasını sağlayandır saffet.”

Arınmaktır saffet. Arınmış olmaktır.

Arınmış olmanın bir gereği bir sonucudur saffet. Arı olmaya bitimsiz bir özlem duyabilenin şanındandır saffet. Her dem kendini yenilemektir saffet, yenilenmenin hazzını duyana, hazzını duyanlara ne mutlu.

Ne kutludur “bir gününü bir gününe eş tutmayan” olan. Bu yola baş koyan. Bu yolun her an her zaman açık olması için çırpınan ne kutlu kişidir. Saffetle iç içeolmanın bilinciyle soluk alan ne kutlu kişidir. Saffetle yoğrulmuş olmak ne kutlu bir iştir. Çün aldanmaya ve aldatmaya karşı bir settir saffet. Ne mutlu aldanmaya ve aldatmaya karşı set olana! Aldanmaya ve aldatmaya karşı set olmayı seçene ne mutlu!

Aldanan ve aldatan olmamak için çırpınmaktır saffet. Aldanan ve aldatan olmamak için gayret göstermektir. Tâ gönlünün en derinlerinde bu arzuyu büyütendir saffet. Aldanmışların ve aldatanların saptırmasına karşı bir iksirdir saffet. Sapmalara karşı bir dirençtir, bir direniştir saffet.

Hem içsel hem dışsal bir arınmanın gereğini duyurandır saffet. Kokuşmuşluğa, kirlenmişliğe gerekçeler üretmekten azâde olmaktır. Kendini ve çevresini bu tür gerekçelere karşı azâde kılmaktır saffet. Bu azâde oluş, bu azade kalışı her dem diri tutmaktır. Bu azâdeliği her dem diri tutana, diri tutanlara ne mutlu!

“Onlar bir ümmetti geldi geçti” buyruğuyla soluk almasını öğrenmişlerin, o kutlu buyruğu içselleştirmişlerin kana kana içtikleri bir pınardır saffet. Ne dün üzre güzellemeler ne yarına ait beklentiler içre olmaz saffeti kuşanan kişi. Günü temizlemektir işi, anı parlatmaktır vazifesi. Bir an bile beyhude soluk alıp vermezdir saffetle buluşan kişi, saffetle yoğrulan kişi.

Saffet, arınmışların dünyasıdır. Saffet, arınmışların burhanıdır. Bir kutlu ateştir. Bir kutlu meşaledir. Güneş dahi ondan devşirmiştir ışığını, devşirir ışığını. Aya güneşe tüm gezegenlere menzili buldurandır. Menzilde olmanın gereğini duyurandır.

Aya, güneşe tüm gezegenlere menzilde olmanın, menzilde gitmenin yolunu yollarını fısıldayandır saffet. Bu fısıltıya kulak kesilenlere ne mutlu!

Mevsimlerin övüncüdür saffet. Baharın şevkidir saffet. Bahardaki şevk saffetin eseridir. Saffetin meyvesidir. Bahar yeniden bir doğuş değildir, var olanın arınmasıdır. Arınıp güne varmasıdır şeylerin.

Bahar “şey”i arındırıp güne varmasını, günü aşmasını sağlayandır. “Şey”in kendisi olarak günlere varmasını günleri aşmasını sağlayandır saffet. Arınmayı akletmeyen, arınmanın gereğini duymayan kendisi olmayı kaybetmiştir.

Hep bir tortu olmayı, tortu kalmayı seçmiştir saffetin gereğini duymayan, duyumsamayan kişi. Hep bir şeyin artığı olarak solumayı seçmiştir saffetin gereğini bilmeyen. Bilemeyen. Bilisizliğe sığınan. Bir artıktır saffetle yolu kesişmeyen kişi.

Var olmanın neşesinden bihaber olmaktır saffetin gereğini duymayan. Duyamayan. Saffetle yolu kesişen, saffetle buluşan kişinin coşkuludur var oluş sevinci, neşesi. Var olmanın sevincini, neşesini bilenlere ne mutlu!

Saffet kişinin kendisini kendisi olarak korumasını sağlayandır. Kendisine özgülüğünü koruyan bir örtüdür saffet. Ki, her bir var kendine özgüdür. Kendine özgülük benzersiz yaratımın kanıtıdır.

Arınmayı akletmeyen, saffetle yoğrulmaya arzu duymayan özgülüğünü yitirir. Özgülüğü yitiren yaratımın kanıtına ihanet etmiştir. Benzersiz yaratıma ihanet eden, ihanet ettiğinin ayrımında olmayan ne kötüdür! Ne kötü bir yaşam üzeredir! Ne kötü bir uğraş seçmiştir kendisine! Kendisine ihanet ettiğinin bile ayrımında değildir.

Ne kötüdür kendinin haini olduğunu bilmemek, ayrımsayamamak kendine ettiği ihaneti! Ne kötüdür ihanet içre ömür sürmek! Kendisine, kendi özgülüğüne sadık olana, saffetle yoğrulana ne mutlu!

Saffetin gereğini bilen, gereğini belleyen tövbeye yönelir. Saffete açılan kapının tövbe olduğunu bilen tövbeye yönelir. Tövbeye yönelen saffete ulaşır. Saffete ulaşan arınmıştır. Kendine özgülüğü korumuştur. Üzerinde bir izi kalmamıştır hiçbir kirin. Yaratıldığı ilk günkü gibi arıdır. Anasından doğduğu günkü gibi arınıktır.

Arınmışlara, arınıklara ne mutlu!


Cemal Çalık, 16.09.2013, Konuk Yazarlar, Sonsuz ArkSeçkin Deniz Twitter Akışı