14 Ağustos 2013 Çarşamba

SA356/KY1-CÇ36: Hakikat; Altıncı Olarak Çalınan Sözcüğüm

Ya kölesi olacaktır doğanın ya kölesi olacaktır tarihin ya kölesi olacaktır toplumsal değerlerin ya kölesi olacaktır kendinin.”


 Derim size, hakikat değişmez olandır. Değişen hakikat olan değildir. Yerini değiştiren olsaydı çoban yıldızı nasıl belirleyebilirdi insan yönünü? Hakikat değişen olsaydı insan nasıl insan olabilirdi? Değişim kusurlu olana özgüdür. Kusurlu olanın kusursuzluk arayışıdır değişim. Her tür kusurdan beridir hakikat Bulaşmış değildir eteğine kusur illeti hakikatin.

Derim size, hakikat bilerek değiştirilmiştir sapkınlarca. Doğru dedikleriyle eşit kılınmaya çalışılmıştır hakikat. Üstü örtülmeye kalkışılmıştır hakikatin doğruyla. Hiç de uymamıştır o perde hakikate, hiç de örtememiştir o perde hakikati.

Doğru burnuna halka geçirilmiş bir ayıdan ayrımsızdır. Kimin elindeyse halkanın ucundaki zincir dilediğince sürükler peşinden doğruyu. Doğru bu sürüklenişten yüksünmez de hani. Bir utanç da duymaz hani. Görülse de yüzünde azıcık bir kızarıklık yorgunluktandır. Utanç bilecek kadar bir yüz yoktur doğruda.

Derim size hakikat öyle midir ama? Hakikat göklerden indirilen sofradır. Hakikat göklerden indirilen bir armağandır insana.

Derim size, doğru çoğunluk zanla beslenir. Zan ise haktan yana bir anlam ifade etmez. Zanla beslenen her şey batıldır. Batıl olan yıkılmaya yargılıdır. Hak olan hakikat galip gelmeye yazgılıdır. Bu yazgıyı bozacak bir tek güç yoktur evrende. Galip gelecek olan mutlak hakikattir.

Doğru, suyun üzerindeki köpüktür hakikat suyun aslıdır. Doğru, örümceğin evi mesabesindedir hakikat adn bahçesindeki köşkün. Doğru, dalgaların üzerindeki köpüktür hakikat denizin kendisidir.

Derim size, her tür bağa müpteladır doğru; hakikat ise azâdedir her tür bağdan. Her tür bağıttan. Bu yüzden diyebilmeli insan, yürüdüm yolunda hakikatin. Diyebilmeli insan, yürüyüşüm hakikatin bağrınadır. Çün özgürlüğün anahtarı hakikattedir. Hakikate ulaşamayan özgürlüğü bilemeyecektir. Hakikate ulaşamayan özgürüm diyemeyecektir. Hakikate ulaşamayan ayırt etmenin anlamına eremeyecektir. Hakikat sofrasından nasibi olmayan nasiplenemeyecektir açılımdan.

Ya kölesi olacaktır doğanın ya kölesi olacaktır tarihin ya kölesi olacaktır toplumsal değerlerin ya kölesi olacaktır kendinin.

Derim size, hakikat sofrasından nasibi olmayan kurbanı olacaktır her türlü aldatının. Her türlü aldatının ilacıdır hakikat. Her türlü susuzluğun çaresidir hakikat. Hakikat sofrasından beslenenlerin hiçbir nifak giremeyecektir konağına. Hiçbir nifak yol bulamayacaktır hakikat sofrasından beslenenlerin otağına. Hakikat sofrasından beslenenlerin yurdunda nifak olmayacaktır. Olamayacaktır. Olmaya bir yol bulamayacaktır.

Derim size, hakikat sofrasından beslenenlerin yurdunda elem olmayacaktır. Hüzün olmayacaktır. Hakikat sofrasından beslenenler mahzun olmayacaktır. Hakikat sofrasından beslenenler sahipsiz kalmayacaktır. Hakikat sofrasından beslenenler yılgınlık nedir bilmeyecektir.

Derim size, hakikat en görkemli armağandır insanlığa. En kutlu armağandır insanlığa. Hakikat anlam katandır insanın varlığına. Çürümenin önünü kesendir hakikat. Hep bir yeniden doğuşu sağlayandır hakikat insanda. İnsana oluşun gizini sunandır. İnsana oluşun anlamını verendir.

İnsandaki en muhteşem erdemdir hakikat. Adaleti adalet yapan hakikattir. Vicdanları vicdan yapan hakikattir. Sabrı sabr yapan hakikattir. Hakikat her bir olması gerekene açılan bir geçittir. Hakikatsiz her bir değer çeler ayağını insanın. Hakikatsiz her bir değer tökezletir her bir insanın ayağını.

Derim size, hakikatten uzak bir evren bataklıktan ayrımsızdır. Kurbağa seslerinden başka bir şey yükselmez bataklıktan. İnsanın genzini yakan, insanın gönlünü bulandıran kokudan başka bir şey yükselmez bataklıktan.

Bataklığı kurutacak olan hakikattir. Güzellikleri getirecek olan hakikattir. Gözyaşlarını dindirecek olan hakikattir. Acıları bitirecek olan hakikattir.

Derim size, hakikatten yoksun bulutlardan düşen yağmur sel olur, tufan olur bağı bahçeyi vurur. Hakikati kuşanan bulutlardan dökülen yağmur rahmet olur bağı bahçeyi şenlendirir. Kuruyan toprağa can verir. Hakikati kuşanan bulutlar selamettir insanlık için, evren için. Var olan her şey için.

Derim size hakikate sevdalı olan bulacaktır hakikate giden yolu. Hakikate sevdalı olan yürüyecektir yolunda hakikatin.

Derim size diyebilmeli insan SEN’in hakikatinde yürüdüm. Yürüyüşüm SEN’in hakikatin üzre oldu. SEN’in hakikatin üzre olacak. SEN’in hakikatin üzre sürecek yürüyüşüm.     

 

Cemal Çalık, 14.08.2013, Konuk Yazarlar, Sonsuz Ark
Seçkin Deniz Twitter Akışı