19 Mayıs 2020 Salı

SA8594/SD1700: Ekolojik Geçiş Avrupa için Yeni Misyondur

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz,  Central European University'de siyaset bilimi alanında, bilim ve teknoloji politikasında araştırma uzmanlığı ile doktora yapan; Washington Post, EUobserver ve  Popülizm dergisinde çalışmaları yayınlanan Shane Markowitz'e aittir ve Covid-19 salgınından çok daha önce olumsuz gelişmelerle sallanan Avrupa Birliği'nin Yeşil Anlaşma temelinde yeniden birlik ruhunu yakalayabileceğini öne sürmektedir. Aşağıdaki analizin irdelediği hususlar doğrultusunda, 18 Mayıs 2020 pazartesi günü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB ülkelerine, ekonomiyi canlandırmak için 500 milyar Euroluk ek yardım planı önerdi. Yeni yardım fonu, yardımdan faydalananlar tarafından geri ödenmeyecek, üye devletlerin bütçe katkıları artırılarak, AB'nin 2021-2027 bütçesi içinde yer alacak.Video-konferans yöntemi ile görüşen Merkel ve Macron,"sağlık, ekonominin iyileştirilmesi, ekolojik ve dijital geçiş planı ile endüstriyel bağımsızlık" konularını ele aldı. Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin Covid-19 krizinin ilk aşamasından hızla çıkması, AB ekonomilerini sarsan acil durum önlemleri ve ilk aşamadan çıkmak için alınacak ortak tedbirleri konuşan iki lider ardından Paris ve Berlin'den eş zamanlı ortak basın toplantısı yaptı. Gelişen ve büyüyen, Covid-19 salgınında ABD ve Avrupa dahil 80 ülkeye tıbbi destek veren Türkiye'den, bütün olarak çöken ve vatandaşlarına hiçbir şey vaat edemeyen Avrupa'nın çırpınışlarını izlemeye devam ediyoruz...
Seçkin Deniz, 19.05.2020

The ecological transition is the new mission for Europe
"Bir zamanlar bir barış projesi olan Avrupa'nın misyonu bugün güvenli bir ekolojik geçişse; Yeşil Anlaşma, pandemiden çok önce görünen bir rahatsızlığa karşı panzehirdir."

Avrupa Yeşil Anlaşması, bunu Avrupa Birliği'nin Covid-19'un ardından artık karşılayamayacağı bir finansal sınırlama olarak gören eleştirmenlerin saldırısına uğradı. Ancak bu anlaşma doğru yapılırsa, girişim güçlü bir ekonomik toparlanmayı teşvik edebilir, iklim krizini engelleyebilir, Avrupa'daki kuzey-güney bölünmesini iyileştirebilir ve AB projesine gençlerin katılımını güçlendirebilir.

Covid-19 ölümleri azalmaya başladığı bugünlerde Avrupa hükümetleri kıtayı birden fazla şekilde tahrip eden bir hastalıkla hesaplaşıyor. Ve çatışmaların ortasında, pandeminin 'AB'yi kırabileceğine ' dair endişeler var .

Hayal kırıklıkları zirvede. Son on yılın ekonomik, borç ve göç krizleri birçok ülkenin ağzında kötü bir tat bırakmıştı.

AB'nin pandemiye erken müdahalesi, şimdi durum iyileşmekle birlikte, bu öfkeleri hafifletmek için yeterli değildi. Bir zamanlar AB'nin tam destekçisi olan İtalyanlar artık geri kalanlar gibi eşit olarak bölünmüş durumdalar. Önümüzdeki ekonomik durgunluk, başka bir kayıp neslin gençleşmesine ve kendileri için önemli olan zorluklarla mücadele etmemesi durumunda AB projesine olan güveninin azalmasına yol açabilir.

Kapsamlı iyileşme

2050 yılına kadar AB'de iklim tarafsızlığına ulaşmayı amaçlayan Yeşil Anlaşma, coğrafi bölünmeleri çözme ve ekonomik büyümeyi destekleme konusunda uzun bir yol kat edebilir. 17 üye ülkenin çevre ve iklim değişikliği bakanları gerçekten de AB'yi planı kapsamlı bir Covid-19 iyileşmesi için bir çerçeve olarak benimsemeye çağırdı.

Bunun, ekonomilerin canlandırılmasına, istihdam yaratılmasına ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olmak için 'sürdürülebilir mobilite' ve 'yenilenebilir enerji' gibi alanlardaki yatırımları içeren cesur bir yanıt geliştirme fırsatı olduğunu belirtiyorlar. Yeşil bir anlaşma hükümetler arası panelin iklim değişikliği üzerindeki ekonomik ve sosyal olarak yıkıcı etkilerini de önleyebilir.

İtiraz etmeye devam eden muhalif blok AB'nin inisiyatifi tamamen terk etmesini ve Emisyon Ticaret Sisteminin kaldırılmasını talep eden kömüre bağımlı ve otomobile yönelik orta ve doğu-Avrupa (CEE) ülkelerine karşı çıkıyor. Ancak bu ülkeler, gecikmiş ekonomik reformlar da dahil olmak üzere uzlaşmaya açık olacak.

Örneğin, koronavirüs kilitlenmesi nedeniyle Slovakya'da yüzde 5-10'luk ekonomik daralma öngörülmektedir. Ancak destek kazanmak için Yeşil Anlaşma'nın, Orta ve Doğu Avrupa ekonomilerinde uzun süreli araştırma ve geliştirmeyi ve endüstriyel çeşitlilikleri destekleyecek şekilde yapılandırılması gerekmektedir.

Bu amaçla, Yeşil Anlaşma'nın sosyal olarak yaşayabilir  olmasını ve işten çıkarılanlar için adil olmasını sağlamak için, Adil Geçiş Fonu öngörülen 100 milyar € 'dan önemli ölçüde genişletilmelidir. Ve yeni değer zincirlerinin ve sürdürülebilir projelerin ortaya çıkabilmesi için Avrupa Yatırım Bankasının bir 'iklim bankasına' dönüştürülmesi önerilmelidir.

Alman ve Hollanda hükümetleri, ülkelerinin tek pazardan yararlandığını ve siyasi açıdan sürdürülebilir olmasını sağlamak isteyeceklerini anlıyorlar. Covid-19 toparlanmasına bağlı Yeşil Anlaşma, yerel nüfus için 'eurobonds' ve diğer borç paylaşım araçlarından daha az bölücü olabilir.

AB siyasi liderleri için onay derecelendirmelerinin yükseltilmesi hükümetlere Yeşil Anlaşma öncelikleri için ödün vermek ve fon ayırmak için gerekli siyasi sermayeyi sağlayacaktır. Covid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler için AB mali yardımı, Almanların üçte ikisinden fazlası tarafından destekleniyor. Önceki mali krizlerde bu tür mali transferler düşünülemez olsa da, “Angela Merkel şu anda Almanları hemen hemen her şeye satabilir”.

Genç insanlar

Gençler (24 yaş ve altı) arasındaki katılım, 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 42'ye ulaştı; bu oran 2014'te yüzde 28'di. Bu kohort verileri, AB ve onun varoluş nedeni için temel olan savaş sonrası ve soğuk savaş ortamından çok uzak.

Ancak gençler, ulus-devlet sınırlarına uymayan sorunları, özellikle de iklim değişikliğini ele almak için ortak bir çözüme ihtiyaç olduğunu kabul ediyorlar. 2019'daki seçimde yüzde 45'i iklimi ile ilgili çalışmaları destekledi. Gençlik desteği, yeşil vurgusu artan adayların orta ve doğu Avrupa'nın bazı bölgelerindeki  tepkisel oylarda dahil olmak üzere, tarihi seçim başarısı elde etmesine yardımcı oldu.

Retorik olmaktan öte,  'Gelecek için Cuma günleri’ gösterilerinde tecrübe edinen gençlerin bu katılımını sürdürmek ve güçlendirmek için harekete geçmek gerekiyor. Bunun aksine, kararlı bir şekilde harekete geçilmemesi, AB projesine kalıcı bir güven kaybına ve gençlerin proje içinde fark yaratma yeteneğine yol açabilir.

Son on yıl - siyasi, finansal ve göç krizleri ile tanımlanan - AB'nin acziyeti ile geçti. Ancak böcek ilaçsız tarımdan elektronik ürün pasaportlarına ve geri dönüştürülebilir ambalajlara kadar her şeyi ele alan, geçişe yönelik bir ‘Aydaki Adam' misyonu yaklaşımı, karşı karşıya olduğu ekonomik ve sosyal rahatsızlığa karşı panzehirdir. Birliğe kurulduğu işbirliği ruhu ile aynı şekilde kıtaya yeni bir amaç verecektir.

Shane Markowitz, 8 Mayıs 2020, Social Europe
(Shane Markowitz, Central European University'de siyaset bilimi alanında, bilim ve teknoloji politikasında araştırma uzmanlığı ile doktora yapmıştır.  Washington Post , EUobserver ve dergi Popülizm dergisinde yazmıştır.)


Seçkin Deniz, 19.05.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı