15 Şubat 2020 Cumartesi

SA8363/SD1615: Ekonomik Eşitsizlikle İlgili Ne Yapılmalı?

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Göteborg Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü Bo Rothstein'a aittir ve dünyada, özellikle Avrupa ve ABD'de artan eşitsizliğe karşı çözüm olarak sunulabilecek ekonomik modellere odaklanmaktadır. Liberal piyasa kapitalizminin bir sonucu olarak kamu hizmetlerinin yetersizliğini ve sermaye sahiplerine yönelik vergi indirimlerinin eşitsizliğin temelini oluşturduğunu ve bunun da bir kısır döngüye yol açtığını söyleyen yazar, kalıcı olamasa bile geçici bir çözüm olarak şirketlerin sermaye yapısının değişmesini, çalışanların şirketlerin yönetiminde etkin olması için sermayeye dahil edilmelerini, şirket ortağı olarak çalışmalarını önermektedir. Ne var ki; Batılı sermaye, sahip olduğu kapitalizm araçlarıyla kendi halklarını yokluğa mahkum etmekten utanmış veya pişman olmuş değildir; önerilen çözümler artık dön(e)meyen kapitalist çarkların dönmeye devam etmesi için gerekli olan hareket alanını sağlamaya yöneliktir.
Seçkin Deniz, 15.02.2020

What to do about economic inequality?
"Sermayeden elde edilen gelir büyümeden daha hızlı arttığı için ekonomik eşitsizlik artmıştır. Sermayenin sahiplerini değiştirme zamanı."

Liberal piyasa kapitalizmi dediğimiz ekonomik sistem önemli ölçüde değişti. 1980'lerin başından bu yana, bu sosyo-ekonomik model ekonomik eşitsizlikte büyük bir artışa neden olmuştur. Bu her zaman böyle değildi: 20. yüzyılda uzun bir süre boyunca batı toplumlarındaki ekonomik boşluklar bu sistemle azaldı. Ancak son otuz yıl için bunun tersi doğrudur.

Bu değişiklik o kadar büyük ki, daha önce sorunla ilgilenmeyen önemli uluslararası ekonomik örgütler -Dünya Bankası, OECD, Dünya Ekonomik Forumu ve Uluslararası Para Fonu- eşitsizlikteki yüksek artışın sağlam ekonomik ve sosyal kalkınma ile bağdaşmadığını şimdi yüksek sesle dillendiriyorlar. Dahası, neredeyse tüm ekonomistler ekonomik büyüme ve yeniden dağıtım arasında bir denge kursalar da, önde gelen birçok ekonomist şimdi tam tersini, yani eşitsizlikteki bu büyük artışın büyüme için de kötü olduğunu onaylıyor.

Bu artan eşitsizlik hakkında endişelenmek için birçok neden var. Eşitsizliğin yüksek olduğu toplumlarda insanlar arasında güven genellikle düşüktür ve bu düşük bir 'sosyal sermaye' stoğuna yol açıyor ve bu da her türlü işlem maliyetini arttırıyor. Eşitsizlik aynı zamanda farklı yolsuzluk biçimlerinin hem nedeni hem de sonucudur ve bu da kısır döngülere yol açar. Dahası, artan eşitsizliğin popülist ve çoğu zaman yabancı düşmanlığını politik olarak dillendiren siyasi partilerin başarılarının ana nedeni olduğunu gösteren birçok gösterge vardır .

Ne yapılması gerektiği konusunda endişe duyanların önerileri, neoliberal kemer sıkmaya başlamadan önce birçok batı demokrasisini karakterize eden daha kapsamlı yeniden dağıtım politikalarına geri dönüşü içeriyordu: Daha iyi kamu hizmetleri ve örneğin Thomas Piketty'nin önerdiği vergi oranları gibi daha yüksek faydalar için artan vergiler.

Buna kesinlikle karşı değilim, ama iki soru sormamız gerekiyor. Birincisi, çoğu batı ülkesindeki siyasi durum, bu politikaları uygulamak için gerekli olan siyasi çoğunluk mümkün olacak mı? İkincisi, bu teklifler eşitsizlikteki büyük artışı düzeltmek için yeterli mi? Ne yazık ki, her ikisinin de cevabı hayır gibi görünüyor.

Ücretli fonlar


Gidecek başka bir yol var mı? Derin araştırmalara girdikten sonra, kalıcı bir şey elde edilecekse, ücretlilerin bir şekilde şirketlerin sermaye getirisinden de faydalanması gerektiği sonucuna vardım. Bunu mümkün kılmak için en radikal öneri, İsveç'te 1983'te sosyal demokrat bir hükümet tarafından uygulanan ancak 1992'de muhafazakâr bir yönetim tarafından kaldırılan gelir getiren fonlardı.

Sosyal demokratlar tarafından başlatılan diğer büyük ölçekli sosyal reformların aksine, fonlar hiçbir zaman popüler olmadı; çoğu mavi yakalı işçi bile onlara karşıydı. Bu sendika kontrollü fonların hisselerine sahip olan şirketlerdeki çalışanlar için ima edilenler hiçbir zaman net değildi: Bireysel gelirin ekonomik durumu veya herhangi bir etkisi olması olasılığı ile arasında bir bağlantı yoktu. Gelir getiren fonlarla ilgili bu olumsuz deneyim, maalesef ekonomik demokrasiyi o zamandan beri İskandinav sosyal-demokrat partileri için 'hareketsiz' bir alan haline getirdi.

Yine de, David Ellerman'ın iddia ettiği gibi, eğer bir piyasa ekonomisinde sermaye işgücü kullanabilirse (yani işe alırsa) ve sermaye sahipleri sadece şirketi yönetmekle kalmaz, aynı zamanda kârlarından vazgeçmeye de hak kazanırlarsa, çalışanlar eşit olarak paylarını kiralayabilir (yani sermaye ödünç alır) ve sonra şirketi iade etme ve yönetme hakkına sahip olabilirlerdi.

ESOP modeli

Bu ütopik bir iddia değil. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, çalışanların şirketlerinin sahibi olmasını kolaylaştıran bir model var. ESOP (Çalışan Hisse Sahipliği Planı), bir şirketin çalışanlarının şirketi şirket varlıklarıyla teminat olarak satın almasını sağlamak için vergi indirimi ve işleyiş mevzuatı sağlar; yani kişisel finansal riskler almaları gerekmez.

İşin garibi, bugünün 'süper-kapitalist' ABD'sinde bu ekonomik demokrasi biçimi en yaygın olanıdır. Son zamanlarda yapılan bir araştırmada, çalışanların onda birinin bu modele sahip yaklaşık 7.000 şirkette çalıştığı görülüyor;  bu şirketlerin 4.000'den fazlasında çalışanlar çoğunluk sahibidir.

On yıllar süren çalışmalar, bu şirketlerin geleneksel sermayeye sahip şirketler kadar finansal olarak geçerli olduklarını, çalışanların daha yüksek ücretlere sahip olduklarını, çalışma koşullarından daha memnun olduklarını ve - en azından bu bağlamda - kârların önemli bir bölümünü aldıklarını göstermiştir. Ortalama olarak, bu tür çalışanlar, genellikle emeklilik sermayesi şeklinde, sermayeye sahip şirketlerde çalışanlarınkini aşan varlıklara sahiptir.

ESOP şirketi Publix'te (ABD'de 180.000'den fazla çalışanı olan bir süper market zinciri) uzun süredir çalışan bir kasiyer genellikle dolar milyonerı olarak emekliye ayrılıyor. İsveç'te, en büyük bankalardan biri ( Handelsbanken ) 1970'lerden beri böyle bir sisteme sahiptir. Bankanın bir çalışanı yaklaşık 30 yıl sonra emekli olduğunda, temettünün 1,5 ila 2 milyon euro arasında olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle çalışan sahipliği genellikle bireysel çalışan için önemli kazançlar sağlar. İngiltere'de 200.000'den fazla çalışan, en tanınmış olan John Lewis Grubunda, çalışanlara ait işletmelerde çalışmaktadır.

Bu model ekonomik demokrasiyi tesis etmenin ve çalışanların iş memnuniyetini artırmanın bir yolu olarak görülmekle birlikte, mevcut durumda eşitliği arttırmak için ne anlama gelebileceği tartışmalıdır. Bu konuyla ilgilenenler, bazı iktisatçıların şu anda ' kapsayıcı büyüme ' olarak adlandırdıkları şeyi sürdürmenin bir yolu olarak, çalışanların sahip olduğu işletmelerin kurulmasını kolaylaştıran sistemleri ve mevzuatı desteklemek için iyi nedenlere sahiptir.

Çok pozitif

Kapitalistler böyle bir sisteme karşı güçlü bir şekilde karşı olur mu? Bazıları, ancak emekliliğe giden küçük ve orta ölçekli şirketlerin birçok sahibi, şirketlerini çalışanlarına satma konusuna çok olumlu yaklaşıyorlar, çünkü muhtemelen mirasçıları sorumluluk almakla ilgilenmiyorlar veya uygun değiller. Dahası, artık sermaye ve emeklilik fonlarının ellerinde çok fazla sermaye var ve bu fonları yönetenler genellikle yatırım yaptıkları şirketleri yönetmekle ilgilenmiyorlar. Ve yüksek teknoloji sektöründe, sahipler genellikle bağlılıklarına, sadakatlerine ve bilgilerine çok bağımlı oldukları için çalışanları ortak sahipler yapmakla ilgileniyorlar.

Bu mükemmel bir sistem değil. Kârlı olmayan ve çalışanlarına gelir sağlayamayan çalışanlara ait şirketler olacaktır. Bazılarının kapanması gerekecek çünkü yaşayamazlar. Kamu sektöründe çalışanlara benzer temettüler verilmeyecektir. Ancak mükemmel bir sistem talep edenler, uzun zamandır yaşadığımız ekonomik eşitsizlikte büyük ölçüde artan, sosyal olarak sürdürülemez ve ahlaki olarak kabul edilemez eşitsizlik artışına karşı sonsuza kadar etkili önlemler beklemek zorunda kalacaklar.

Bu makalenin önce Dagens Nyheter'de İsveççe olarak yayınlandı.

Bo Rothstein, 9 Ocak 2020, Social Europe

(Bo Rothstein, Göteborg Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörüdür.)Seçkin Deniz, 15
.02.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı