31 Temmuz 2019 Çarşamba

SA7867/KY13-AO288: Saydamlaşan Şeytan ve Georgi Dimitrov’un 'Faşizme Karşı Birleşik Cephe'si

"Belki de bizleri dilsiz bırakan şey, şeytanın bu derece tanımsız hale gelecek kadar saydamlaşmış olması..."



1980 öncesi dünya iki kutuplu bir ideolojik kamplaşmanın içindeydi. Bir tarafta Kapitalizm'in ve Liberalizm'in çeşitli versiyonlarını temsil eden Batı bloku, diğer yanda başta Sovyetler birliği olmak üzere sosyalizm/komünizmin adresi kabul edilen ülkeler..

Her iki blok da ideolojilerini yaymak için azami gayret sarf ediyor, hedef ülkelerde etkin propagandalar yapıyordu.

Hedef ülkelerden biri olan Türkiye’de o yıllarda çıkarılan gazetelerin, dergilerin, kaçak yayınların haddi, hesabı yoktu. Bilhassa sol ideolojiye ait yüzlerce kitap yayınlanıyor, bu doğrultuda yazılmış yabancı eserler dilimize çevriliyordu.

Bunların bazıları ise neredeyse el kitabı gibiydi. Bunlardan biri olan Georgi Dimitrov’un “Faşizme Karşı Birleşik Cephe” adlı eserini defalarca okumuştum. O yıllarda tartışmalar kitaplar üzerinden yürüdüğü için kitlelerin önemli gördüğü eserleri okumak gerekiyordu; belirli bir ideolojiye karşı olmak veya yanında olmak için sadece bazı argümanları bilmek ve doğru kullanmak yeterliydi.

Onun için Dimitrov’un eseri faşizmin çeşitli varyasyonlarını tanımak ve onunla mücadele için önemliydi. Dimitrov’a göre Faşizm her hale bürünebilecek bir olguydu;

“Çok iyi bilinmelidir ki faşizm, yerel ya da geçici bir olay değildir. Faşizm, emperyalizm ve sosyal devrim döneminde, kapitalist burjuvazi ve diktatörlüğünün sınıf hakimiyeti sistemidir.. Faşizm burjuvazinin sınıf egemenliğinin son aşamasıdır.. Faşizm, sadece anti-komünist olmakla kalmayıp, özünde halka da karşıdır...

Dünyanın en emperyalist, en şovenist unsurlarının temsilcisi olan faşizm, dünyanın yeniden paylaşılması yoluyla bu krizden kurtulma çarelerini ararken milliyetçi ve ırkçı propaganda ile geniş kitleleri yanlış yönlendirmeye çalışmakta, bazı ulusları diğerlerine karşı kışkırtmakta ve yeni bir emperyalist savaşı körüklemektedir.” (S.11-27-36)

Evet, böyle diyordu Dimitrov ve bizler iki kutuplu dünyada bu sözlerin hangi adrese çıktığını kolayca anlıyorduk.

Oysa, bugün, dünya bir küresel ağın içinde ve emperyalizm kendini şirin maskeler içinde saklıyor.
Bu durumda faşizm düne göre çok daha geniş bir kullanım alanını kapsıyor.

İdeolojilerin sonunun geldiği ve emperyalizmin küresel ve tektipleştiği bu çağda eski tanımlara sığınmak hiçbir şekilde yeterli gelmiyor.

Belki de bizleri dilsiz bırakan şey, şeytanın bu derece tanımsız hale gelecek kadar saydamlaşmış olması...


Adnan ONAY, 31.07.2019, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Gündem'in Düşündürdükleri





Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı