23 Mayıs 2019 Perşembe

SA7696/KY13-AO254: Tepki Kökene Değil, Köken Üzerinden 'Yunan Emellerine'dir

"Bu çevrelere göre İstanbul’da bir Rum belediye başkanı seçilmiştir ve bu sayede İstanbul’un Yunan tarafından fethine kapı açılmıştır. İmamoğlu’na asıl tepki, bu duruma cevap vermemesi, tepki göstermemesidir."


Hiç kimse etnik kimliğiyle övünmemelidir. Zira o doğuştan edinilmiş bir kimliktir. İnsanlık tarihine bakıldığında etnik kökenlerin sürekli iddialara muhatap olduğu görülür. Osmanlı geniş bir coğrafyada hükümrandı ve bütün etnik yapıları imparatorluk içinde eşit tutmaya çalışırdı. Ancak, bu etnik yapıların bazılarının imparatorluğa karşı başkaldırıp, kendi devletini kurmak istediği aşikardır.

Osmanlı’nın yıkılmasında etnik başkaldırılar rol oynadı. Bu etnik başkaldırılar paylaşım savaşlarından sonra da devam etti ve Balkanlar’da, çevremizde yeni devletler oluştu. Dün olduğu gibi günümüzde de devletler başka devletlerin içindeki etnik yapılar üzerinden kendilerine hak iddia ederek, başkalarının topraklarına göz dikiyorlar.

Osmanlı’nın parçalanmasından sonra kurulan ülkemiz topraklarında geçmişte yaşamış olanlar üzerinden etnisiteye dayalı politikalar yürütülmekte, ülkemizde ayrımcılık yaratılmak istenmektedir. Bunlara dayanarak çeşitli hak iddiaları yapılmaktadır.

Bu doğrultuda Türkiye üzerinde emelleri olan ülkelerden biri Yunanistan’dır ve buradaki bazı Türkiye düşmanlarına göre Trabzon bir Rum şehridir ve burada Rum’lara soykırım yapılmıştır. Birçok Rum aile kendini gizleyerek orada yaşamıştır.

Mübadeleyle birlikte  İstanbul ve Karadenizden Yunanistan’a Rum göçüyle Yunanistan’ın İstanbul ve Trabzon üzerinde hak iddiaları hızlanmıştır. Yunanistan mübadeleyle gelenleri kendinden saymayıp 'Pontus Rumu' diye aşağılarken, bir yandan da onlar üzerinden İstanbul ve Trabzon’a iştah kabartıyor.

Bu iddialara dayalı olarak Trabzon’dan kimi insanları Yunanistan’a getirip, onlarla sözde akrabalıklar oluşturmaktadır. Amaçları; Trabzon’da  çok sayıda gizli Rum olduğunu yaygınlaştırmak, soykırım iddialarını yaymak ve hak talep etmektir.

Bütün bunlar bilindiği için Trabzon ve çevresinde bu iddialarda bulunanlara şiddetle tepki gösterilir. 
Tepki kökene değil, köken üzerinden Yunan emellerinedir.

Bu ülkeye hepimiz vatandaşlık bağıyla bağlıyız. Kimse Rum, Ermeni, Çerkes, Laz, Kürt vs denilerek aşağılanamaz. Devlet bunları çoktan aşmıştır. İmamoğlu üzerinden başlayan tartışma bir etnik tartışma değildir. Bazı Yunan medyası İmamoğlu için Rumluk iddiasında bulunmayı İstanbul emelleri üzerinden ortaya koymuştur.

Bu çevrelere göre İstanbul’da bir Rum belediye başkanı seçilmiştir ve bu sayede İstanbul’un Yunan tarafından fethine kapı açılmıştır. İmamoğlu’na asıl tepki, bu duruma cevap vermemesi, tepki göstermemesidir.

Oysa İstanbul’u yönetecek bir siyasi İstanbul hayaliyle ortaya çıkanlara en sert cevabı vermeliydi. Bunun için etnik kökenin şu bu olması gerekmez!

Şimdi bu soruyu sormaktan daha doğal ne olabilir?

Bu ülkenin Rumlarının, Yunan’ın İstanbul’u alması diye bir hayali olamaz. Zira hepimiz bu ülkeyi vatan bellemişiz...


Adnan ONAY, 23.05.2019, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Gündem'in Düşündürdükleri


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı