19 Ekim 2016 Çarşamba

SA3553/KY13-AO95: İnsan, Batı, Demokrasi, Adalet ve Kalkınma

"Adaleti tesis eden ülkeler güçlü ülke olurlar. Zira geride kalan her şey adım adım bunun üzerine inşa edilebilir."


Edilgen olmayı içine sindiremeyecek olgunluktan yoksun toplumlar mutlaka kendilerine bir kurtarıcı ararlar. Zira etkenlik onların sonu gelmez tabularıdır. Mitlerle yaşarlar ve hülyaları hakikatlerinin yerine geçer.

Oysa insan salt gerçekliktir. Kendini Tanrı'nın yerine koyabilecek kadar ahmak ve O'na halife olacak kadar seçilmiş. 

Etkenlik ve edilgenlik gelgiti toplumun akıl sağlığını ortaya koyan bir ölçüt,bir hakikat terazisi...

***

Batı, İslam dünyasındaki monarşileri kendine kul-köle yaptığı gibi aynı düzeneği demokrasi üzerinden de sürdürme hesaplarından asla vazgeçmez.

Demokrasi, Batı'nın işine yaradığı sürece güzeldir. 

Eğer demokrasi ulusların bilinçlenerek bağımsız olmalarına doğru yol alıyorsa ona her türlü müdahaleden çekinmezler.

Bu Batı'nın değişmez ilkesidir.

Şimdi böyledir diye demokrasiden vazgeçemeyiz. Aksine onu içselleştirerek daha güçlü hale getirmeliyiz. 

Bunun için halkın eğitimli ve bilinçli hale gelmesi, demokrasiye ve ülkesine sahip çıkacak bir olgunluğa erişmesi gerek.

Demokrasinin gelişip yerleşmesinin temel taşı ise adalettir..

Adaleti tesis eden ülkeler güçlü ülke olurlar. Zira geride kalan her şey adım adım bunun üzerine inşa edilebilir.

***

Kalkınma modellerini sadece turizm üzerinde konuşlandırmak görece gelişmenin ötesine geçemez. 

Küresel emperyalizmin şiddet sarmalıyla istikrarsızlığı büyütme politikası turizmin tüm kazandırdıklarını bir anda yok edebiliyor. O halde kalkınma modellerini daha kalıcı projeler üzerinden yürütmek gerekiyor. 

Bunun için ilk başlanacak yer; Bölgesel kalkınma modelleri oluşturmaktır. Eğer güçlü koordinasyon merkezleri oluşturarak, ortak sinerjileri devreye sokabilirsek geleceğimizi daha sağlıklı öreriz. 

Lokalize edilmiş rekabeti geliştirmek sadece siyasetin işine yarar. Oysa siyasetin gerçekçi büyümeyi sağlayacak bir aktöre dönüşmesi ortak aklın devreye girmesini gerektiriyor. 

"Tek Türkiye" ideali zihinlere kazınmadıkça mikro milliyetçilik cehaletini yok etmemiz mümkün değildir...


Adnan ONAY, 19.10.2016, Sonsuz Ark, Konuk Yazar


Seçkin Deniz Twitter Akışı