26 Temmuz 2016 Salı

SA3222/SD489: "huzur sarmalı" /01.03.2006/ 445. patika


...huzur...
...telaffuzundan duyuluşuna dek uzanan o ince yolda duygusal ve mantık güdümlü beklentilerin tümüne gülümseyen bir sözcük...
...duyguların mantıktan âri olduklarını söyleyenlerin yutkunması gerek bu demde..
...ayrık ve ayrışıksa onlar, huzur çerçeveli denkleri nasıl bir arada kollar insanlar?...
...duygular ve mantık huzura sürükleniyorlarsa her tıkandığında insan...
...ayrışık olabilir mi içindeki diğer şeylerden?...
...insan ve içindekiler arasındaki kıpırtılar kavgadan mıdır sürekli?...
...kavga figürleri midir ya da?...
...huzur bir dinginliktir...
...duyguların ve mantığın dinginlik istemesi, sonsuz dinginlikten medet ummasıdır...
...iradenin birleştirdiği yerde durur o iki kaynak...
...çıkışların kaybolduğu vakitlerde iradeye uzaktan tutulan o mütebessim duygudur huzur...
...mantığın duyguya tâli yol olduğu...
...yahut duygunun mantığa hükmettiği gerçeği iradenin boşluklarından mıdır dersiniz?...
...fıtratın gereklerinden mi?...
...duyguların duygularla renklenmesi/dinginleşmesi aklın akılla (mantıkla) renklenmesini/ dinginleşmesini gerektirir mi?...
...ilk vakitte gerektirir gibi görünen o akıl perçemi, huzurun genleşmiş duygusallığını neden unutur ardarda peki?...
...genleşerek kendisini kuşatmasını neye bağlar, o akıl perçemi?...
...huzur, duygu olduğu için etkin değil midir duygulardan müteşekkil insan içinde?...
...her şey duygularla beslenmekte değil mi?...
...aklı/mantığı besleyen duygular değilse...
...sezgilere bakmalı...
...ve görmeli derinden derine...
...sezgiler ne türdendir?...
...duygudan ve mantıktan hangi ölçülerle ayrılırlar sezgiler?...
...ve insanda hangileri bambaşka ve ayrık olabilir?...
...ve sezgiler de olsa her şeyin müteşebbisi, nihayetinde huzuru isteyen irade değil midir?...
...iradeyi huzura mecbur olduğu sonucuna ulaştıran mantık değil midir?...
...huzur, mütebessim çehresiyle iyilerin dilek temennâsı...
...yaratandan istenen yegane şey...
...her iki cihanda...
...ve her iki cihanda mantıkla duygular sürekli aynı yerde duracaklardır...
...insan da...
...o teklikte, ayrıklık ve ayrışıklık olamaz...
...huzur, içindekilerin hepsini barındıran insan içindir; duygular ve mantık için değil...

seçkin denizpürüzsüz patikalar


Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı