26 Mayıs 2014 Pazartesi

SA696/KY11-TG21: ABD Silahlı İHA’larla Pakistan Evlerinde Katliam Yapıyor

"ABD’nin Silahlı İnsansız Hava Araçlarının Pakistan’daki Hedeflerinin %60’ı Evlerden oluşuyor."
25 Mayıs 2014


Araştırmacı Gazetecilik Bürosu (BIJ) tarafından ifade edildiğine göre; ABD tarafından başlatılan insansız hava aracı (İHA) savaşlarında CIA, son on yıldan beri herhangi bir hedeften daha fazla Pakistan’ın yerleşim birimlerini bombalamıştır.

Londra merkezli çıkar amacı taşımayan bir haber grubu olan Araştırmacı Gazetecilik Bürosu (BIJ) tarafından bildirildiğine göre, Pakistan’da ABD tarafından gerçekleştirilen İHA saldırılarının neredeyse üçte ikisi ya da %60’ı insanların ikamet ettiği binaları hedef almıştır.

Pakistan’ın Federal Yönetimli Aşiret Bölgeleri’nde (Fata) gerçekleşen İHA saldırılarına yönelik verileri elde etmek için yapılan çalışmada binlerce medya raporu, şahitlere ait ifadeler ve saha araştırmaları analiz edilmiştir.

Yapılan bu çalışmaya göre son on yıl içinde gerçekleşen 380 saldırıda 132 ev yıkılmış ve bu sırada en az 222’si sivil olmak üzere 1500 kişi ölmüştür.

Çalışmada; istatiksel olarak “yerleşim birimlerine yapılan her saldırıda 0,9’u sivil olmak üzere ortalama 6.2 insanın öldüğü” ve kadın ölümlerinin rapor edilmemesi sebebiyle oranların daha yüksek olabileceği belirtilmiştir.

BIJ tarafından yönetilen “Ölümlerin Adlandırılması” projesinde ifade edildiğine göre kadın ve çocukların gözlerden uzak tutulma maksadıyla evlerde daha çok vakit geçirmeye zorlanması onları İHA saldırılarının daha çok hedefi haline getirmektedir.


Forensic Architecture kuruluşunda üst düzey bir araştırmacı ve proje koordinatörü olan Susan Schuppli, kadın ve çocukların, “yapıları görüntüleyen insansız hava aracı operatörü tarafından” daha az fark edilebilir olduğunu ifade etmektedir.

Çalışmada ayrıca yerleşim birimlerinin öğleden sonraya nazaran daha çok geceleri hedef alındığı belirtilmiştir.

Çalışmaya göre; “Akşamları ailelerin evde beraber olduğu zamanlarda gerçekleşen saldırılar çok daha ölümcül olmaktadır.”

İslamabad merkezli Fata Araştırma Merkezi yöneticisi Mansur Mahsud’un BIJ’a beyan ettiğine göre, herhangi bir sebep olmaksızın sivillerin geceleri dışarı çıkmasına Pakistanlı Taliban militanları izin vermediği için siviller evlerinden dışarıya çıkmaktan kaçınmaktadır.

Raporda İHA’lar tarafından gerçekleşen saldırılarda hedefin “bileşke” ya da daha çok “askeri bileşke” olarak nitelendirildiği belirtilmiş olmasına rağmen bu hedefler sıklıkla yerleşim birimleri olmaktadır.Mahsud ifadelerine devamla şöyle diyor; “Her aile kendi alanına sahip olmakla beraber bir bileşke içinde kardeşler, kuzenler gibi bir çok aile beraber yaşamaktadır …Normal olarak bir bileşkenin içinde yaşayan 20-25 hatta bazı durumlarda 50’den fazla kişi bulabilirsiniz.”

Yapılan çalışmada ayrıca bir araca düzenlenen saldırı ile karşılaştırıldığında binalara yapılan İHA saldırılarında daha fazla sivilin öldüğü belirlenmiştir.

Bununla birlikte evlere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda artış olmasına rağmen geçtiğimiz 18 ay içerisinde sivil kayıplara yönelik herhangi bir rapor yayınlanmamıştır.

Mahsud’a göre bunun sebebi, yerel halkın militanlara daha az ev sahipliği yapması ve İHA saldırı tehdidi sebebiyle militanlar evlerine geldiğinde sivillerin burayı terk etmesidir.

Yine yapılan çalışmaya göre en yüksek rakamlı kayıplar cami ve medrese saldırılarının arkasından rapor edilmektedir.

Rapora göre; “Cami ve medreselere yönelik en az sekiz saldırı gerçekleşmiştir… Dini mekanlara yönelik bu saldırılarda ortalama olarak 12.4’ü sivil olmak üzere en az 17 kişi ölmüştür.”

BIJ verilerine göre Pakistan’da gerçekleşen saldırılarda en az 417’si sivil olmak üzere yaklaşık olarak 957 insan öldürülmüştür. Bu veriler, Where the Drones Strike (İHA Saldırıları Nerede) isimli her bir saldırının nerede gerçekleştiğini belirten interaktif online harita da da gösterilmiştir.

Rapora göre ABD İHA’ları Pakistan’ı Haziran, 2004’den beri vurmaktadır, bununla birlikte 2010’dan beri saldırılar artış göstermiş ve gerçekleşen 128 saldırıda 84’ü sivil olmak üzere 751 insan ölmüştür.

Bu arada bir ABD yetkilisinin BIJ’a aracılığıyla ifade ettiğine göre; “Amerikan terör karşıtı operasyonları, titizlikle yürütülen, kanuni ve etkin operasyonlardır ve ABD sadece Amerikan halkına karşı tehdit oluşturan ve tehdit potansiyeli taşıyan teröristleri hedef almaktadır.”Günün farklı zamanlarına göre İHA’lar tarafından hedef alınan yerleşim birimlerinin ve araçların sayısını gösteren grafik. (Kaynak:TBIJ.com)

Aynı yetkili devamla şöyle diyor; “Bu durumun aksine getirilebilecek herhangi bir öneri tamamen yanlış olacaktır. Bunun ötesinde bir saldırı gerçekleştirilmeden önce, hiçbir sivilin ölmeyeceğine veya yaralanmayacağına dair kesine yakın bir durum tespiti gerçekleştirilir-koyabileceğimiz en yüksek standart budur.”

Başkan Barack Obama’nın İHA programı Ocak ayında beşinci yılına giriyor. 2014 başlarında BIJ, Orta Doğu bölgesinde en az 2400 insanın İHA’lar tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

Öldürülen insanların çoğunluğunu militanların oluşturduğu kabul edilmekle beraber, gerçekleşen saldırılar özellikle Pakistan’daki siviller ve aileleri üzerinde inanılmaz bir tahribat oluşturmuş ve büyük ölçüde Amerikan karşıtı düşünceye hizmet etmiştir. 

ABD’nin Pakistan’a yönelik gerçekleştirdiği İHA saldırıları ikili ilişkilere yönelik çok önemli bir engel teşkil etmektedir. Pakistan hükümeti Pakistan Talibanı ile müzakere başlatırken, Washington’dan ülkeye yönelik İHA saldırılarını sınırlandırmasını talep etmiştir.


Yıllara göre saldırı başına vurulan hedef sayısını gösteren grafik.
(Mavi: Yerleşim Birimleri, Yeşil: Dini Mekânlar, Kırmızı: Araçlar) (Kaynak:TBIJ.com)Tamer Güner, 26.05.2014, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, ÇeviriSeçkin Deniz Twitter Akışı