18 Temmuz 2017 Salı

SA4604/SD724: "sistemin ruhu" /01.09.2005/ 394. patika


...sistemlerin kendi merkezil yapıları önemlidir...
...sistemler kişilerden bağımsız gibi görünseler de sistemleri kuranlar ve yaşatanlar kişilerse, kişiler sistemin vazgeçilmez ögeleridir, demek zorundayız...
...yani kişiler yoksa sistemlerin bir anlamı yoktur...
...sistemlerin yapılarını kuran ve koordine eden insanların varlığı ve onların gelişmesi sistemlerin de varlığını ve gelişimini gerektirir...
...kurucuların sistem üzerindeki etkisi yok olmaya başladığı zaman sistemin merkezil yapısı çökmeye ve kendini yok etmeye başlar; bu doğa'nın temel kanunudur...
...kurucuların dışındakiler sadece sistemi yaşatmaya çalışırlar...
...oysa kendi ruhunu veren kişiler yoksa sistem ruhunu yitirir ve yaşamaz...
...yeni sistemlere yeni kurucular gerekir ve insan eliyle devindirilmiş tüm sistemlerin sınırlı ömürleri vardır...
...ve insan ölümlü olageldiği için, onların kurduğu sistemler de ölümlü olacaklardır...
...tarih, eskinin onarılamayacağını, onarılsa bile eskiliğinin değişmeyeceğini kanıtlayan nice sistemlerle doludur...
...o hâlde yenilik, sistemin içinde düşünülmekten ziyade, yeni sistemler kurarak gerçekleştirilir...
...kurucular dışında hiç kimsenin, sistemin ruhuna uygun yenilikler yapmaya yetkisi olamaz...
...yapsalar bile, sistemin kurucu ruhuna uygun değişimler gerçekleşemez...
...eski kendi içinde eskidir, kurucular da, aynı eskiliğin karakteristik özelliklerini taşırlar...
...zaten eski sistemler dışlanageldiği için yeni sistemler kurulabilmiştir; değişim böyle sinmiştir insanlık mazisine...
...işin en kötü tarafı ise, sistem varken kurucuları sistemin dışına itmek ve sistemi yaşatmaya çalışmaktır...
...bu beyhude bir çabadır, hamlıktır...
...eğer ruh yoksa sistem yoktur...
...eski dündedir, yeni bugünde...
...lâkin ihânet daima vardır...
...insanın genlerinde mevcuttur...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz
Yorum Gönder

Seçkin Deniz Twitter Akışı