18 Mayıs 2017 Perşembe

SA4342/KY14-MBY12: Metatron/ Sekinah

"Sekinah ve Metatron. Söz konusu göksel aracılar, Sekinah ve Metatron'dur. Şunu da eklemek gerekir ki; Sekinah Kabala'ya göre Tanrı'nın gerçek katıdır. Bu katın tahtında Metatron oturur."


Kabala'da göksel aracılar vardır. 

Diğer adı "yüksek rahiplik" (Pontifical: Ruhani reisliğe, papazlığa ait) olan karakteri, kelimenin en gerçek anlamı ile inisiyatik hiyeraşinin liderine aittir ve bu da bir açıklamayı gerektirmektedir: 


Pontifex (Pontifeks) sözcüğünün tam karşılığı köprüler kurucudur. Yani dinler arası ya da kültürler arası. Romalılar tarafından kullanılan bu unvan, kökeni bakımından bir tür "masonik" ünvandır. 


Ancak sembolik bakımdan, bu dünya ile yüksek alemler arasında iletişimi kuracak olan anlamına da gelmektedir. 


'Köprüler kurmak' farklı gözükeni aynı gösterme illüzyonunun bir parçasıdır. Bunu deyim yerinde ise, FETÖ örgütündeki dinler arası diyalog kavramında görürüz. 


Ancak yer ile gök arasında köprüler kurmak, yani "Göksel Köprü" olan Gökkuşağı Kabala' da yüksek rahipliğin doğal sembolüdür ve tüm pagan geleneklerde birbirlerine yakın anlamlara karşılık gelir. 


Mesela; benim dinimde olan senin dininde de var gibi. 


Sufizm, Şintoizm, Taoizm, Budizm, Hinduzim, Yahudilik, Hristiyanlık vs. bu şekilde tek bir kaynağa doğru gider. Bu günümüzde uygulanan bir projedir. Deyim yerinde ise 'Tek Dünya Dini'


Bu projenin adı 'Pontifex'dir ; 

Cizvit Papa I.Francis'in twitter adresinde @pontifex ismi alması herhalde sembolizm meraklısı bu güruhlarca tesadüf olamaz. 


Göksel aracılar ya da bu 'Pontifexler' kavramsal açıdan ele alındığında kim ya da kimlerdir ? 


Pontifex için iki tane seçenek gereklidir. Birincisi yeryüzündeki diğeri de gökyüzündeki. 


Gökyüzünde olan Metatron ise yeryüzündeki kimdir? 


Onlar, belki de dünyanın kralı adını verdikleri kutblar.


Buna Kabala'dan bakalım; 


Sekinah ve Metatron. Söz konusu göksel aracılar, Sekinah ve Metatron'dur. Şunu da eklemek gerekir ki; Sekinah Kabala'ya göre Tanrı'nın gerçek katıdır. Bu katın tahtında Metatron oturur.


Kabala inancına göre Sekinah, kendisini sayısız görünümler altında gösterir. Yani aynı şeyin yüzlerce tezahürü. Yani 'Varlığın Birliği' denen 'Vahdet'ül Vücud'. 


Diğer bakış açısına göre Sekinah Sefirot'un bir sentezidir. Sefirot Ağacı'nda (Yaşam Ağacı) Sağ sütun 'Merhamet'in, yani 'Non Violance'in, diğer tarafındaki Sol Sütun ise 'Sertliğin', yani 'Violance'in tarafıdır. Yani 'Yachin ve Boaz' 


Demek ki her iki görünümü Sekinah'da görmemiz gerekir ve şunu da hemen belirtmeliyiz ki; Sertlik Adalet ile, Merhamet de Barış ile aynıdır. Şayet insan günah işler ve Sekinah'dan uzaklaşırsa Sertliğe bağlı olan güçlerin nüfuzları altına girer. Ve bu durumda Sekinah sertliğin elidir. Ve buna adaletin eli ya da pençesi ismi de verilir. Şayet bunun tam tersi kişi Sekinah' a yaklaşırsa hürriyetine yaklaşır ve hür adam olur.... ( Bakınız; IŞİD/ Sufizm )
Kabalada'ki Hand of Shekinah 

Ve; zamanında  çekilen Hür Adam filmi; 
Bu ağır anlatımlar bizlere gene paralel din ve İslam ile alakası olmayan diyalektiklerin bizlere İslam gibi yutturulduğunu gösteriyor. 

Shekinah görünümün adı olan Metatron kimdir, ona bakalım:  


Gelenekçi (farmason) René Guénon, Metatron'un Mitra kelimesinden gelmekte olduğunu söylüyor;René Guénon, Agarta; Dünya Kralı

Aklıma birden V for Vandetta'daki bir replik geldi. ; 

Bir lezbiyen kızla mektuplaştığını sanan Ivy(eva) karakterinin "Tanrı yağmurda gizlidir" cümlesi. 


V karakteri tarafından inisiye edilmesi sonrası balkona çıktığında şu sözleri söylüyordu: "Tanrı yağmurda gizlidir"  İnisiye olan Ivy o sahneden sonra korkusuz olmuştu..


Bu dipnottan sonra Shekinah ve Metatrondan devam edelim. 


Metatron Kabala inancında insan iken tanrı/ melek olmuş ve "ism-i azam"ı  bilen birisidir. Mithra / Mitra da insandan tanrı olmuştu. Bu benzerlik bizim için bağlantı kurulması gereken anekdot.


Sekinah'ın, yani Metatron'un "ism-i azam"ı bilmesinden ötürü korkulacka bir varlıktır; günümüzde yahudiler bile, metatron denen varlıktan korkar.

Devam edelim; 


Bilindiği gibi Arapça ve İbranice etimolojik açıdan birbirlerine yakın dillerdir. Kur'an' daki 'sekine' kelimesini Sekinah olarak bizlere yutturmaya çalışırlar. Sekine, Arapça'da normal bir kelime olan 'sakinlik' anlamına gelir ve bu kelimenin anlamsal olarak 'shekinah' ile hiç bir alakası yoktur. 


Kökenini Hz Ali' ye bağladıkları bir dua vardır. Sekine Duası; Nedir bu dua? 


Bugün tüm nurcular tarafından 'ism-i azam'ın sırlarını barındırdığı düşünülen dua; 
Said Nursi ve talebeleri tarafından 19 kere okunur. Neden 19 kere okunur? Metatron küpü 19 dairelik altıgen ile sembolize edilir. Bunu bugün altıgen Davut yıldızından, altıgen sembolü olan 19'cu tayfalara kadar birileri sıkça kullanır ve İslam'a monte etmeye çalışır. 


19. Derece Grand Pontif


Bunu Said Nursi'nin de yapmaya çalıştığını görüyoruz. 
19 tane altıgenden oluşan 19. Org sitesi ve 19 daireden oluşan Metatron Küpü.

Metatron küpü 19 daireden oluşur ve sekine duası (sekine tahtına oturan metatrondur) 19 kere okunur. 


Ne ilginç; Metatron da ism-i azamı bilir ve 19 ile ilintilidir. Akabinde 19'lu ism-i azam duası olan sekine duası okunur. Sekinah ise metatronun tahtıdır. Bugün 19 sayısı Bahailerce de kutsaldır. Bu din, tek dünya dinini kurmak isteyen bir dindir. Bu dine Afgani gibi isimler de destek olmuştur. Aynı Afgani'den M. İslamoğlu, Said Nursi övgü ile söz etmektedir. Afgani aynı zamanda Mısır Hermetik Cemiyeti'ne bağlı masondur. 

Akabinde şöyle sorular gelecek. Kur'an' da neden 19 sayısı var? 


Aslında cevabı çok açık ve basit olan bu soruyu insanların kafasını karıştırarak karmaşık hale getirmişlerdir. 


Bakalım  Müddessir Suresi'ne;


26 - Ben onu Sekar'a (cehenneme) sokacağım.


27 - Bilir misin sen, nedir o sekar?


28 - Ne geriye bir şey kor, ne bırakır.


29 - Durmadan derileri kavurur.


30 - Üzerinde ondokuz (melek) vardır.


31 - Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık. Bunların sayılarını da ancak kâfirler için bir imtihan kıldık ki, kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, iman edenlerin de imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlarla kâfirler de: "Allah bu misalle ne demek istedi?" desinler. İşte böyle, Allah dilediğini şaşırtır, dilediğini de yola getirir. Rabbinin ordularını ancak Rabbin bilir. Bu, insanlar için uyarıdan başka bir şey değildir.


32 - Hayır, andolsun aya,


33 - Döndüğü an o geceye,


34 - Ve açtığı sıra o sabaha.


35 - Kuşkusuz o Sekar, büyük belalardan biridir.


Burada sekar; sekine /Sekinah'dır. Yani Kabala'da Tanrı tahtı denen yer. Allah ayetinde cehennem olarak bahseder . 


31. Ayette ise; "Bunların sayılarını da ancak kâfirler için bir imtihan kıldık ki, kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, iman edenlerin de imanı artsın." denmektedir.


Yani 19 sayısını huruf ile Kabala'ya bağlayanlar için Sekar/Sekinah gerçekten var, ama dikkat edin o Sekinah, Cehennem olmasın? Mustafa Bedri Yazar, 18.05.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Perdeler ve Gerçekler

Mustafa Bedri Yazar Yazıları

Sonsuz Ark'ın Notu: 'Tek Dünya Dini' için tarihsel süreç içerisinde neler olduğunu konuk yazarımız Halim Selim'in Kadim Falsifiye etiketi ile yaptığı analizlerden takip edebilirsiniz.


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
Yorum Gönder

Seçkin Deniz Twitter Akışı