23 Nisan 2017 Pazar

SA4246/KY14-MBY10: Miraç; 'Merdiven'le Göğe Yükselmek

"Kabala'dan diğer tüm kültürlere doğru giden bir MERDİVEN var."


Görüyorum ki, "Hak Din her zaman var" diyenler var. Evet hak peygamberlerle bu 'Hak Din' devam eder. İslam dininde var olduğunu düşündüğünüz bazı şeylerin ya da bazı cemaatlerde olan şeylerin başka kültürlerde olmasını buna bağlıyor olanlar var. Yani; "Onlar bizden aldı" diyorlar.


Peki sadece Hz. Muhammed'e bahşedilmiş Miraç başka kültürlerde var mı? Miraç ile alakalı tüm İslamî olduğunu düşündüğünüz kaynaklara bakarsanız bunun sadece Hz. Muhammed' e bahşedilmiş bir mucize olduğunu düşünürsünüz. Yani daha önce yaşanmış bir şeyi bizden almalarının imkanı yok değil mi? Peki Miraç yaşanmış mı ? Yoksa İslam'a monte mi edilmiş?


Peki ben size bunun öncesi de var desem? O halde, şu ana dek anlattıklarımız için de 'Onlar da İslam'dan alınmış" diyecek misiniz ? Yoksa İslam'dandır diye bize monte edilmiş öğretiler olduğunu mu itiraf edeceksiniz?


Konumuza dönelim;  


Mısır'ın Fatımî Devleti olduğu dönemlerde kandil (ışık)geceleri dizayn edilmiş. Bunlardan birisinin adı da Miraç... (Kandil Geceleri Peygamber'in uygulamasında yoktur. Hicret sonrası 3. asırdan itibaren tasavvufi çevrelerde kutlanmaya başlanmış ve II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.)


Miraç (Arapça: معراج Mi'rāj; ç sesinin Arapçada olmayışı nedeniyle birebir yazım: Mirac), İslam inancında, Peygamber Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesi. Aslen "yükseğe çıkma" anlamına gelen söz, Arapça uruc (merdiven) kökünden gelir. Yani Miraç "merdiven" demek. 




Resimde gördüğünüz masonik ikonlardaki göğe yükselen 'merdiven' var sizce bu ne demek? 



Masonic stair sun; yani masonların 'göğe/güneşe merdiven dayaması' ne demek? 




Hep göğe yükselme var değil mi ?


Eski Mısırlılar merdiveni göğün katlarına çıkaran manevi bir yükseliş aracı olarak sembolleştirmişlerdir. Piramitlerin dışını basamaklı bir şekilde ören Mısırlılar ölülerin ruhlarının Osiris’e ulaşmasını kolaylaştırma amacını gütmüşlerdir.


Ayrıca; 




Kabala'dan diğer tüm kültürlere doğru giden bir MERDİVEN var. 

Aslında bu resim bile bize her şeyi anlatıyor;





Peki tek dünya dini kurmak isteseniz ne yaparsınız? 


Tüm batını ezoterik bilgileri İslam'a monte edersiniz. 


Bilirsiniz belki de Herkül 'ün babası Zeus ve Zeus'un babası Kronos(Zaman)'dır; Herkül'ün ağzından dökülen sütten ise SAMANYOLU oluştu. (Galaksi adının kökeni, eski Yunancada bizim galaksimizi belirtmek üzere kullanılan “sütlü, süt gibi, sütsü” anlamlarına gelen galaxias (γαλαξίας) sözcüğü ya da "süt dairesi" anlamındaki kyklos galaktikos (κύκλος γαλακτίκος) terimidir. Bu terim ve dolayısıyla Batı kültüründe Samanyolu için kullanılan "Süt Yolu" terimi eski Yunan mitolojisi'ndeki bir mitosdan kaynaklanır: Bir gece, Zeus ölümlü bir kadından yaptığı oğlu Herakles'i farkettirmeden uykuya dalmış olan Hera'nın göğsüne koyar. Bebek Herkül (Herakles-Heraklit), Hera'nın memelerinden akan sütü içecek ve böylece ölümsüz olacaktır. Fakat Hera, gece uyanıp tanımadığı bir bebeği emzirdiğini fark edince onu fırlatıp atar ve boşalan memesinden çıkan süt de gece gökyüzüne fışkırıp akar. Hikâyeye göre geceleyin gökte sönük bir ışıkla pırıldar halde gördüğümüz “Süt Yolu” (Türkçe’de Samanyolu) denilen kuşak, böyle oluşmuştur)


Bugün kendisini "Mesih" olarak gören Fetullah Gülen neden ''Efendimiz şimdi bana gelse dese ki, açıktan açığa gelse, uyku muyku değil. Şurda deseki 'Fetullah bu iş tamam artık. Sen ve bazı arkadaşların gidin bundan sonra mağalarda inziva yapın' dese. Aynı şemailini görsem böyle. Diyeceğim ki 'Ya ResulAllah sana saygım sonsuz. Fakat müsade buyurursan ben, sen vefat etmeden evvel dediğin şeyleri, vefatından sonra dediğin şeylere tercih edeceğim.'' demiştir?


Miraç'da da Herkül hadisesindeki aynı olay vuku bulmuş, süt ve şarap ikram edilen Hz. Muhammed süt içmiştir. Samanyolu galaksisinin ingilizce adı Milkway'dir. Yani Süt Yolu. "Ben Herkül'üm" diyen Gülen neden kendi kanalına 'Samanyolu' galaksisi ismini vermiş sizce ? 


Peki yunan mitolojisindeki Herkül'ün ağzından çıkan süt (ya da Hera'nın memelerinden akan sütü) mitosu mu daha erken yaşanmış, yoksa Miraç'da hz Muhammed' in süt içmesini daha erken? Hani onlar bizden alıyor ya?!


Devam edelim. Samanyolu kelime anlamı ne demek ona bakalım. 





'Şaman' kelimesinin bir diğer adı da 'Saman' dır. Şaman transa girdiğinde merdiven ya da uçan bir hayvan ile göğe yükselirdi. Şaman'ın yükselirken aldığı yola "Samanyolu" denirdi.


Peki Şaman'ın göğe merdiven dayaması mı daha önce yaşanmış yoksa Miraç olayı mı? 


Pura Han, Türk ve Altay mitolojisinde At Tanrısı. Bura Han olarak da bilinir. Şamanların göğe çıkmak için kullandıkları atlara Pura (Bura) adı verilir. Sonraları İslam'daki Burak adlı binek ile özdeşleşmiştir. Bu hayvanlar kurt başlı olarak betimlenirler. Bu atları kendilerine Pura Han getirir. Pura Han ve Puralar şamanı kötü ruhlardan korurlar. Ülgen Han’ın oğludur. Şamanların gökyüzüne çıkmak için kullandıkları, kurt başlı atların adı. Bu atlar şamanları kötü ruhlardan korurdu. Sözcük (Bur/Pur) kökünden türemiştir. Bu kök, at, geyik, deve gibi anlamlar içerir. Bura / burçın (geyik), burcu (parfüm) sözleriyle kökteştir. Buğra sözcüğüyle aynı kökten gelir. Buğra, erkek deve demektir. Porhan (şaman) sözcüğü ile de bağlantılıdır.


Hep merdiven, hep merdiven. Tabi bunlar metafor. '7 katlı göğü merdivenlerle aşmak, 18 000 alem içinde'  ve 'İnsan tanrının parçasıdır' diyen vahdet-i vücud ya da panteist düşüncelerin ürünü bu merdiven. Yani insanı tekamülünü tamamlamış her 'adam kadmon' bu şekilde bir merdivenle miraç yaşar. 


Zerdüştlük inancında da Zerdüşt'ün göklere yükseldiği, cennet ve cehennemi gördüğü, meleklerle ve Tanrı ile görüştüğüne inanılır.

Paralel din böyle çalışır. Monte eder. Tek dünya dinini kurmak istersen ne yaparsın? Hz Muhammed'i de buna katarsın. 


Bu yüzden birileri "Haşimoğulları dolayısı ile Hz Muhammed Türk'tür hatta Kayı boyundandır" der. Sonra bakarsın şaman rahibi. İşte bunlar proje. Sonra bir bakarsın Hz. Muhammed'e Mahatma denmiş. Bu da proje. Yok etmezler. Kendilerine çevirirler. Hz. İsa ya da Hz. Musa'yı gerçek halinden koparıp kendi öğretilerine çevirdikleri gibi..


Konumuza şöyle devam edelim; 




"Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse; bir delik açıp yerin dibine inerek, yahut bir "merdiven" kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap! Eğer Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzere toplardı. O hâlde, sakın cahillerden olma!" En'am Suresi 35. Ayet 

İsra Suresi'nde Miraç var diyenlere söylüyorum, Miraç hadisesi İsra'da geçmez. Miraç konusunda bizlere İsra'ya parmak işareti gösterenler, En'am suresinin 35. Ayetini gizlerler. 


Miraç ne demekti? Uruc'tan merdiven demek. O halde En'am suresinin 35. ayeti Miraç hadislerine uymuyor. 


Sizlere bir şey daha diyeyim: 


'Kâfir'in kelime anlamlarından biri de "gerçekleri örten" demek. 


Peki örtenler kim(ler)?



Sonsuz Ark'ın Notu: Miraç hususunda TDV İslam Ansiklopedisindeki tartışmaları okumak için lütfen tıklayınız.

Mustafa Bedri Yazar, 24.04.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Perdeler ve Gerçekler

Mustafa Bedri Yazar Yazıları






Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
Yorum Gönder

Seçkin Deniz Twitter Akışı