19 Nisan 2017 Çarşamba

SA4230/KY14-MBY9: Swastika'ya dair

"Ne kadar da benzer değil mi?"


Swastika; diğer adı 'Oz Tamgası' ya da 'Gamalı Haç', Hristiyanların kullandığı kutsal haç anlamları aynı olan kadim bir bilginin birer kopyası. Hepside dört tarafa bakıyor değil mi ? 

Nedir bu Swastika


Dört yöne salınmış kollarıyla 'Dış Güçler' tarafından dünyanın dört bir yanına yayıldığını belirtir ve tüm evreni simgeler.
Evet Svastika/ Gamalı Haç/ Oz Tamgası/ Çarkıfelek denen insanlığın en eski sembollerinden birisi ...

Bu yazımızda bu sembolün ne demek olduğunu aralayacağız. 


Anlamı çok basit aslında Swastika' nın. Kutsal 4'lü demek. Kutsal 4'lü tüm halklarda kendi dillerince özgün isimler almıştır. 


Bu isimler topluca şunlardır:


Kutsal Dörtlü, Dört büyükler, Dört Büyük Mahajara, Dört Mimar, Dört İnşa Edici, Dört Kutub,

Hristiyanlıkta kullanılan 'Haç' da bir Swastika/ Oz Tamgası'dır. 

Resimde görüldüğü üzere; 

Cross (oss/ oz) = İngilizce 

Crooce (kroz)  = Latince 
Kreuz (kreuz - uz/oz) = Almanca 
Stavros (stavr-os/oz)= Yunanca

Cross ile eş değer olan 'Chris' vardır ki, ona da Türkçe karşılığı ona Hristiyan etimolojisinden bakalım;


Hristiyan sözcüğünün kökeni, Mesih kelimesinin Yunanca karşılığı olan Khristos(χριστός) kelimesine dayanır. Khristos kelimesinde de 'Oz' eki vardır. 


Yani bir hristiyan ya da derviş yada oz-an farklı isimle aynı öğretinin idame ettiricisi olabilir mi ?


Bu yüzden Yunus Emre, Mevlana, Gül Baba gibi ozanlar  "tahta kılıç" kullanırdı. 


Bu tahta kılıç dedikleri konu ise uzun, başka zaman ele alalım..


Daha önceki yazılarımda paralel dinlerden ve İslam'a sızmalarından bahsetmiştim. İslam ile alakası olmayan bu yapıların bizlere nasıl İslam diye yutturulmaya çalışıldığından bahsetmiştim. Oz Tamgası da bunlardan birisidir. 


Oz Tamgası Evren'de 4 tane kutsal varlığın bizleri yönetmesini temsil eder. 


Yani Christian(cross/chris /khristos ) ile bir ozan aynı işlevi gören bir çark bekçisi .


Ancak 4 Kutub konusundan bahsetmek isterim.


Peki nedir 4 Kutub? 


Kutup nedir? Aktab-ı Erbaa (Dört Kutup) kimlerdir?


Tasavvufi kitaplarla mutasavvıflar arasında sık kullanılan Aktab-ı Erbaa (Dört Kutub) deyimi genellikle Abdülkadir Geylani, Ahmet Rufai, Ahmet Bedevi ve İbrahim Desuki'yi dile getirir. 


Bazan Ebu'l-Hasan eş-Şazili, İbrahim Desuki yerine dördüncü kutub olarak anılır. Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli ve şeyh Şaban Veli de Anadolu'nun dört kutbu kabul edilir. 


Kutup Nedir? 


Kutup; 


Kelime manası olarak; değirmen taşının miline verilen addır. 


Tasavvufta, evrenin manevi yönetiminden sorumlu veliler hükümetinin başkanına verilen isimdir. 

Mutasavvıflara göre değirmen taşı milin (çarkıfelek / swastika ) çevresinde döndüğü gibi bütün evren de kendisinin çevresinde döndüğü için veliler başkanına kutub denilmiştir (Çarkıfelek ). 

Herhangi bir sıfatla birlikte kullanılmadığında kutub kelimesi bu başkanı dile getirmekle birlikte, birden çok kutubdan söz etmek mümkün olduğundan Kutub yerine Kutbu'l-Aktab (Kutublar Kutbu) deyimi kullanılır. Kutub'a, kendisine sığınanlara yardım eden anlamında Gavs ya da Gavsu'l-Azam da denir. 


Kutub, varlığın yaratılış nedeni olan Muhammedî hakikatin (Hakikat-ı Muhammediye) kendisinde tecelli ettiği kişidir (logos ). Veliliğin son ve en yüksek makamı olan kutubluğa kişi kendi çaba ve çalışması ile değil, ancak Allah'ın bağışı, vergisi sonucu gelebilir.


Bakın cümlenin sonunda önemli bir husus var. 


Çalışarak olamazsın, 'Allah'ın vergisi' vurgusu yapılmış, peki bu ne demek ? 

'Kutb' kelimesi ile 'kut' kelimesi aynı kökten gelmekte. Zaten Swastika' nın diğer isimlerimden birisi 'kutb'.

Yani kutsal kan; kut olmadan kutb olamazsın. Soyla alakalı. Zaten bir 'Şaman Rahibi' olmak için, şaman soyundan gelmen gerekirdi. 


Ne kadar da benzer değil mi? 


Ayrıca satanist Blavatsky 'e göre Swastika üstün aryan ırkını temsil ediyordu. Bu da çok ilginç bir anektod. 


Belki de bu yüzden 'Gamalı Haç' aryanist nazilerin sembolü oldu(?)


Swastika diğer anlamlarından birisi de evrenin 4 kuvveti dedikleri tanrısal varlıklardan bilgiyi almak.(4 kutub ) 


Ne demek oluyor bu ? 


Nakşibendi'lerin baş ucu kitaplarından birisi olan "Minah" kitabında bunun izine rastlıyoruz;

Burada bilgi dedikleri kadim felsefe yani kadim bilgelik 'hagia sophia' dan alınan bilgi 'Satanik Bilgi'.


Nereden mi biliyorum ? 

Şeytan dedi ki: "(Öyle ise) beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın.Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın." Araf suresi 16/17/18. Ayetler 


Peki ne anlamalıyız Araf suresinin bu ayetlerinden? 


Sizi bilmem ama ben Ozların, Ozanların, Kutubların, Mimarların peşinden gidenlerin şeytanın peşinden gideceklerini anlıyorum...Mustafa Bedri Yazar, 19.04.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Perdeler ve Gerçekler

Mustafa Bedri Yazar Yazıları


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
Yorum Gönder

Seçkin Deniz Twitter Akışı